Grunn- og aktivitetsstøtte til samiske kulturorganisasjoner

Anne Toril Eriksen Balto i kofte. - Klikk for stort bildeFylkesråd Ann Toril Eriksen Balto. Foto: Lars Åke Andersen. Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp) har fordelt 45 000,- i grunn- og aktivitetsstøtte til sju samiske organisasjoner som driver med kulturarbeid i Troms.

– De samiske kulturorganisasjonene spiller en viktig rolle i sine lokalsamfunn med å skape samiske møteplasser og kulturaktivitet. Selv om vi har fått mange samiske institusjoner er det viktig å holde liv i det samiske sivilsamfunnet.. Denne aktivitetsstøtten er viktig for de lokale lagene for å skape aktivitet på grasrota, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Grunntilskudd til samiske kulturorganisasjoner i regionen Troms ble opprettet i 2007 som en oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylkeskommune.

Innen søknadsfristen 1. juni kom det inn sju søknader.

Tildelingen baseres på antall medlemmer og aktivitetsnivå og følgende organisasjoner mottok aktivitetsstøtte i 2021:

Organisasjon

Tildeling 2021

Romssa Sámi Searvi/ Tromsø sameforening

9000,-

Navounna Sámi Searvi/ Kvænagen sameforening

6000,-

Linna ja Biras Sámi searvi/ Hinnøy og omegn sameforening

7000,-

Stuornjargga Sámi Duodji

7000,-

Samisk foreldrenettverk

6000,-

Romssa samidd duodji

5000,-

Gaska Tromssa Duodji ja Kultursearvi

5000,-

Til toppen