Hyvää kväänikansan päivää!

F.v: Bjarne Rohde (SV), Anne Toril Eriksen Balto (Sp), Bjørn Inge Mo (Ap), Kristina Hansen (Ap) og Karin Eriksen (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.16. mars markeres Kvenfolkets dag og den betydninga den kvenske og norskfinske kulturen har i Troms og Finnmark. Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune gratulerer alle med Kvenfolkets dag!

Heiser kvenflagget

I dag heises kvenflagget for å anerkjenne betydninga kvensk kultur har for regionen vår, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Dessverre får vi ikke markert dagen slik vi hadde planlagt, på grunn av koronaviruset. Vi markerer likevel dagen gjennom å gjøre oss noen tanker om den positive utviklinga for kvensk språk og kultur, og hva vi kan gjøre videre for å styrke utviklingen.

Viktig innsats

Kvenene og norskfinnene har betydd mye for sine lokalsamfunn gjennom lang tid, men dette har i for liten grad blitt anerkjent. De kvenske miljøene har i mange år lagt ned en stor innsats for å bevare og styrke sitt språk.

Arbeidet med å styrke truede språk og kulturer er en prosess som tar tid, der språk- og kultursentre sammen med aktive miljøer både i det frivillige og profesjonelle feltet, gjør en formidabel jobb.

Dette arbeidet er svært viktig for å spre kunnskap om kvensk kultur, historie og tradisjon, men også for å sikre kulturen og språket ei framtid, sier fylkesråd Eriksen Balto (Sp).

Politisk plattform

Dagen i dag er en festdag og Troms og Finnmark fylkeskommune skal arbeide for å tilrettelegge for at språket og kulturen revitaliseres og videreutvikles.

Fylkesrådet har i sin politiske plattform viet mye plass til arbeidet med samisk og kvensk. Det er et viktig signal og ei anerkjennelse av den betydninga som kvensk og norskfinsk kultur har hatt og fremdeles har i vår region. Ikke minst er det en synliggjøring av at kvensk språk- og kulturkompetanse er viktig og relevant også for framtida, avslutter Eriksen Balto (Sp).

Hyvää kväänikansan päivää!

Gratulerer med Kvenfolkets dag!

Lihkku beivviin!

Til toppen