Kvænangen språksenter tildeles 200 000,- i driftsstøtte

Fylkesrådet foreslår i sitt budsjett at Kvænangen språksenter skal få 200 000,- i driftstøtte. De er dermed inne på fylkeskommunens driftsstøtteordning til samiske språk- og kultursentre i Troms fra 2023.

– Språksenteret har siden 2017 vært en aktiv pådriver for å ivareta, revitalisere og videreutvikle samisk språk og kultur i Kvænangen kommune og områdene rund. Driftstøtten de nå mottar vil være med å sikre at de kan holde den gode aktiviteten oppe også kommende år, uttaler fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp).

Tilskuddet fra fylkeskommunen skal gå til drift av Kvænangen språksenter, som er et samisk og kvensk kompetansesenter for befolkningen i Kvænangen kommune og tilgrensende områder.

Språksenteret ble opprettet høsten 2017 og har siden den gang vært finansiert med prosjektmidler fra Sametinget, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Troms fylkeskommune og Kvænangen kommune. 

Fylkeskommunen vedtok en ordning med driftstilskudd til samiske språk- og kultursentra i Troms i 2005. Ordningen ble etablert som en oppfølging av samarbeidsavtalen med Sametinget. Forutsetning for tilskudd er at sentrene støttes over Sametingets faste ordninger. Kvænangen språksenter kom med i Sametingets faste støtteordning for samiske språksentre i 2021.

Til toppen