Midler til viktige samiske tiltak

Anne Toril Eriksen Balto i kofte. - Klikk for stort bildeAnne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi pg kultur. Foto: Lars Åke Andersen. Sjøsamiske mattradisjoner, nordsamisk meldingstjeneste for barn og unge, samt jubileumsmarkeringer mottar i 2021 støtte fra fylkesrådet.

For 2021 er det til sammen tildelt 425 000 kroner i støtte til samiske tiltak. Summen er fordelt på 8 ulike mottakere, som på hvert sitt vis er med på å styrke og fremme samiske språk, kultur og samfunnsliv.

Det gleder med å se alle de gode initiativene som settes i gang både for og i det samiske samfunnet. Spesielt glad er jeg for at Kirkens SOS nå skal utvikle en samiskspråklig meldingstjeneste rettet mot barn og unge.

Anne Toril Eriksen Balto (Sp)

Riddu Riđđu 30 år

Av den totale potten er det Riddu Riđđu festivalen som mottar det største tilskuddet. Festivalen markerer i år sitt 30 årsjubileum med joik og symfonisk musikk gjennom bestillingsverket Riddu X KORK.

– Riddu Riđđu har gjennom en hel generasjon vært med å styrke sjøsamisk, samisk og urfolkskultur både regionalt, og nasjonalt og internasjonalt, og vi vil selvsagt være med å både støtte og markere denne feiringen, sier fylkesråd Balto Eriksen (Sp), som bevilger 100 000 kroner til bestillingsverket som har sin urpremiere i sommer.

Fordeling av tilskudd til samiske tiltak 2021

 

Søker

Tiltak

Vedtak

1

Alta samiske språksenter/Álttá sámi

giellaguovddáš

Innsamlings- og dokumentasjonsprosjekt for

sjøsamiske mattradisjoner

  50 000

2

Kirkens SOS

Nord-Hålogaland

 

Utvikling av nordsamisk meldingstjeneste rettet mot barn og unge

  50 000

3

Arahavde AS

Samiske stedsnavn og samisk språk forteller om landskapet. Synliggjøring av sjøsamisk kulturhistorie gjennom kunst

  50 000

4

Duodjeinstituhtta

Samisk brudekrone

  50 000

5

Forskerfabrikken Norge AS

Forskerfabrikkens sommerlab på samisk

  30 000

6

Hætta Consulting AS

Kautokeinoslekter delprosjekt 1

  50 000

7

Isak Saba språksenter

Markering av 20-års jubileum

  45 000

8

Riddu Riđđu Festivála

Riddu X KORK. Bestillingsverk 30 års jubileum

100 000

 

SUM

 

425 000

Til toppen