Over fire millioner til kvenske/norskfinske formål

Anne Toril Eriksen Balto (Sp), fylkesråd for plan, økonomi pg kultur. Foto: Lars Åke Andersen.I årets første tildelingsrunde vil fylkesrådet i Troms og Finnmark bevilge kr. 4 013 000 til 29 ulike språk- og kulturtiltak i landet.

Troms og Finnmark fylkeskommune overtok i 2020 forvaltningen av nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra kommunal og moderniseringsdepartementet.

Se oversikt over fordeling av tilskuddsmidlene her (PDF, 335 kB)

– Vi er godt fornøyde med søkermassen som viser at det er økende aktivitet rundt det kvenske/norskfinske revitaliseringsarbeidet.  Søknadene har jevnt over holdt god kvalitet og vi gleder oss til å se resultatet av de mangfoldige prosjektene som nå skal realiseres, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Til sammen kom det inn 46 søknader innen fristen 1. mai 2020, men to søkere valgte å trekke søknaden. Dermed har det vært 44 søknader til behandling, med et samlet søknadsbeløp på kr 6.744.100,-.

Barn og unge prioritert

Tematisk fordelte søknadene seg på temaer som språk, litteratur, kulturarv, TV/film, musikk, teater og annet.

Det er for ordninga foreslått 29 tildelinger og 15 avslag, totalt kr 4.013.000 til fordeling.

Barn og unge som målgruppe og prosjekter med høy gjennomføringsgrad og kvalitet har blitt prioritert.

– Å overføre denne ordningen til Troms og Finnmark fylkeskommune var en riktig beslutning av regjeringen. Vi ser en fin økning i antall søknader og vi er mye nærmere brukerne og miljøene som tilskuddsordningen skal treffe. Nå håper vi ordningen kan bidra til enda større aktivitet og samhandling i de kvenske/norskfinske miljøene, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Skal revitalisere og fremme språk og kultur

Troms og Finnmark fylkeskommune fått i oppdrag å forvalte tilskuddsordninga, herunder drifts- og prosjekttilskudd, som tidligere var forvaltet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Totalt kr 10 500 000, hvorav kr 287 000 var avsatt til administrasjon og kr 4 830 000 til driftstilskudd.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Til toppen