Prioriterer barn og unge

Anne Toril Eriksen Balto ved fylkeshuset i Tromsø. - Klikk for stort bildeFylkesråd for plan, økonomi og kultur/fylkesrådets nestleder, Anne Toril Eriksen Balto (Sp). Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesrådet har bevilget 5 793 000,- til kvenske/norskfinske språk og kulturtiltak. Prosjekter med barn og unge som målgruppe, samt prosjekter med høy måloppnåelse og kvalitet har blitt prioritert.

– I et krevende år for mange kulturarbeidere, er det gledelig å se at aktiviteten blomstrer i de kvenske og norskfinske miljøene. Vi har mottatt rekordmange søknader med mange spennende prosjekter som kommer til å bidra sterkt i revitaliseringen av kvensk språk og kultur, sier fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Til sammen mottar 36 ulike prosjekter støtte i 2021. Se oversikten her

Revitalisering

Troms og Finnmark fylkeskommune overtok i 2020 forvaltningen av nasjonalt tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tilskuddsordningen skal medvirke til å revitalisere kvensk språk og til å fremme kvensk/norskfinsk kultur.

Til sammen kom det inn 50 søknader til prosjektstøtte innen fristen 15. november 2020, med et samlet søknadsbeløp på kr 10 311 257.

Søknadene innehar en bredde innenfor språk, litteratur, film, kulturarv, musikk/festival, teater og annet.

Driftsstøtte til kvenske språk- og kultursentre

I tillegg til prosjektstøtten er 5 040 000,- fordelt på følgende mottakere:

  • Ruijan Kaiku
  • Halti kvenkultursenter
  • Storfjord språksenter
  • Kvænangen språksenter
  • Kvensk språksenter Vadsø
  • Porsanger kvenske språksenter

Fordelingen av driftsstøtten kan du se her

Søknadsfrist for budsjettåret 2022 er satt til 1. desember 2021.

Til toppen