Program Sannhet og forsoning i Troms og Finnmark - veien videre

Her finner du programmet for konferansen.

(med forbehold om endringer)

Møteleder: Tarjei Jensen Bech

Onsdag 1. november

10.30 Åpning og kunstnerisk innslag

Veien mot forsoning

ved jurist og joiker Ande Somby

Sannhets- og forsoningskommisjonen

ved Ketil Zachariassen, kommisjonsmedlem og førsteamanuensis ved UiT

12.05-12.20 Spørsmål, kommentarer og beinstrekk

Stortingets oppfølging av kommisjonens rapport

ved Svein Harberg (H), saksordfører i kontroll og konstitusjonskomiteen

Sametingets perspektiver og oppfølging av kommisjonens rapport

ved sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR)

13.15 Lunsj 

14.15

Fra tapte arenaer til nye muligheter – forsoning med kvensk språk og kultur  

ved Hilde Skanke og Anna-Kaisa Räisänen, Kainun institutti - Kvensk institutt

Fylkesrådets perspektiver og oppfølging av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

ved fylkesråd Ole Kristian Josefsen (Sp)

Kommuneperspektiv:

Gáivuotna - Kaivuono - Kåfjord kommune ved varaordfører Svein Leiros (Sp), Romssa – Tromssa - Tromsø kommune ved ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) og Áltá - Alattio - Alta kommune ved kultursjef Tor Helge Moen 

Spørsmål og kommentarer

15.30-15.55 Kaffepause

Forsoning på norsk – et politisk perspektiv på oppfølgingen av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport

ved Eva Josefsen, professor og prosjektleder for forskningsgruppen TRUCOM 

Åpen mikrofon – innspill og kommentarer om veien videre

17.00 Slutt for dagen

19.00 Fellesmiddag og minikonsert med Manne - soloprosjektet til Herman Rundberg

Torsdag 2. november

08.45 Åpning – kunstnerisk innslag 

Mellom tre språk og tre identiteter i nord. Med kunsten som verktøy.

ved teatersjef Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Ny stortingsmelding – folkehelse og levekår i samiske områder

ved Statssekretær Nancy Porsanger, Kommunal- og distriktsdepartementet

En fremtid med historiske traumer i bagasjen? SAMINOR 3

ved Ann Ragnhild Broderstad, faglig leder i Senter for samisk helseforskning og SAMINOR

Spørsmål og kommentarer

10.05

Norskfaget og forsoning: Hvilken rolle kan skolens største fag ha? 

ved professor i språkvitenskap Hilde Sollid og førsteamanuensis Åse Mette Johansen, Nordisk språkvitenskap, UiT 

Spørsmål og kommentarer

10.35-10.55 Kaffepause

10.55

Fylkeskommunen som utvikler av digitalt samisk og kvensk læremiddelinnhold. Noen paradokser.

ved spesialrådgiver Odd Gaare, kompetanseetaten TFFK

Spørsmål og kommentarer

Hva betyr en endring av Samelovens språkregler for kommuner i Norge?

ved utredningsleder Kari Løchen, Kommunal og distriktsdepartementet

Hvilke tiltak for forsoning for sjøsamiske og kvenske fiskere?

ved førsteamanuensis Camilla Brattland, UiT

Sametingets posisjon i næringspolitikken: naturinngrep, vekst og vern

ved Vigdis Nygaard, seniorforsker ved NORCE

Åpen mikrofon – innspill og kommentarer til veien videre

13.00 Lunsj og vel hjem! 

Til toppen