Stor interesse for prosjektmidler til kvenske/norskfinske tiltak

Kunstverk på husvegg lagd av blåser. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde fra Kallijoki/Skallelv. Foto: Nina Merete Austad.Ved søknadsfristens utløp 15. november hadde nærmere 50 søknader kommet inn til Troms og Finnmark fylkeskommune. Søknadene er nå under behandling.

Troms og Finnmark fylkeskommune overtok i 2020 forvaltningen av det nasjonale tilskuddet til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Stor interesse

Ordningens prosjektmidler for 2021 ble annonsert i høst. Ved søknadsfristens utløp 15. november 2020 var det kommet inn nesten 50 søknader på prosjekttilskudd fra ordningen. Samlet søknadsbeløp utgjør i overkant av 10 millioner kroner.

– Dette viser at engasjementet for å styrke og synliggjøre kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur er stort. Søknadssummen viser også hvor viktig denne budsjettposten er, og at den gjerne kunne vært større, sier fylkesråd for plan, økonomi, språk og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Søknadene omhandler såvel styrking av kvensk språk som synliggjøring av kvensk/norskfinsk kultur, historie og kulturarv på en rekke ulike måter.

– Vi er imponert over den kunnskapen og kompetansen vi ser i det kvenske/norskfinske miljøet for å gjennomføre gode prosjekter på en rekke viktige områder, sier fylkesråden.

Behandling

Nå er søknadene under behandling og fylkeskommunen regner med å kunne sende ut svar i løpet av januar/februar 2021.

Kvensk dialogseminar

Troms og Finnmark fylkeskommune arrangerer årlig et fagseminar med fokus på kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur. I samband med at den nye fylkeskommunen skal starte arbeidet med utarbeidelse av et nytt plandokument for arbeidet med kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur, arrangeres det i år som et digitalt oppstartsseminar.

– Årets kvenske dialogseminar representerer startskuddet på et viktig arbeid, nemlig arbeidet med hvordan Troms og Finnmark fylkeskommune skal jobbe med styrking av kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur i årene framover, sier fylkesråden.

Kvensk dialogseminar finner sted på Teams torsdag 26. november.

– Vi ser at det allerede er mange som har meldt seg på. Jeg oppfordrer alle til å komme med sine tanker og innspill til dette viktige arbeidet, avslutter Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

Til toppen