Fylkkagielda ii gáibit kulturruđaid ruovttoluotta maŋŋel korona

Klikk for stort bildeGovva: Lars Åke AndersenRomssa ja Finnmárkku fylkkagielda juolluda ekonomalaš doarjaga aktevrraide kultureallimis, olgoeallimis ja valáštallamis. Koronadilálašvuođa dihte ollu dáin doaluin šluhttejuvvojit.

Fylkkagielddas lea čuovvovaš dehálaš diehtu doarjjavuostáiváldiide ja aktevrraide kultureallimis, olgoeallimis ja valáštallamis;

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielda ii gáibit doarjjaruđaid ruovttoluotta mat ledje plánejuvvon geavahit doaimmaide, prošeavttaide ja doaluide maid ii leat vejolaš čađahit koronadilálašvuođa dihte, dadjá fylkkaráđi plána, ekonomiija ja kultuvrra, Anne Toril Eriksen Balto (Gb).

Doarjjavuostáiváldit geat leat šaddan dán dillái koronavirusa geažil galget namuhit dan rapportii ja rehketdollui maid sáddejit dábálaš vuogi mielde.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagielddas lea erenomáš servvodatovddasvástádus dáid surggiide; kultureallin, olgoeallin ja valáštallan, main mii diehtit lea rašes ruhtadilli. Gáibiduvvo ahte fylkkagieldda lea njuovžil vai suorgi ii gillá, dadjá fylkkaráđi plána, ekonomiija ja kultuvrra, Anne Toril Eriksen Balto (Gb).

Jus ležžet fuomášumit:

Fylkkaráđđi Anne Toril Eriksen Balto (Gb), tlf. 413 10 027

Til toppen