Lihkku Sámi álbmotbeaivái!

Klikk for stort bildeFylkkaráđđejođiheaddji Bjørn Inge Mo (Bb). Govva: Bernt Sønvisen. Odne lea Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi olahus Romssas ja Finnmárkkus. 27 jagi dássái go dat vuosttáš ávvudeapmi lei, lea beaivi šaddan dehálaš ávvudan beaivi gos čalmmustahttet sámi kultuvra olles riikkaoasis.

Her kan du lese teksten på norsk.

- Dat buorre ovttaseallin gaskal sámi ja dáro álbmoga, lea huksejuvvon vehážiid mielde. Háliidan erenomážit namuhit sámediggepresideantta jahkásaš ođđajagisártni ja govvamánu 6.beaivve ávvudeami dehálaš mearkan. Sápmelažžan ja dážan illudan otnáš ávvudeapmái, dadjá fylkkaráđđejođiheaddji Bjørn Inge Mo, son lea hirpmástuvvan buot dáid doaluin mat leat regiovnnas.

Dá lea oasás daid doaluin mat leat min regiovnnas

Olu girjerádjosiin fylkkas leat doalut: Mátta-Várjjat girjerádjosis rahpet duodječájáhusa ja čájehit filmmaid ja govaid maid 10.luohkká lea dahkan.

Buot fylkka joatkkaskuvllain leat doalut. Álttá joatkkaskuvllas leat sártnit, čájehit filbma ja guossohit biđđosa. Sállir joatkkaskuvllas leat sámi doalut olles vahkku.

Giella- ja kulturguovddážin fylkkas leat iešguđet ge lágan doalut. Omasvuona giellaguovddážis lea earet eará logaldallan álbmotjáhkku ja álbmogiid eallinvuogi birra. Kárášjogas lea fas 10.Á luohkká hábmen otnáš prográmma. Doppe čájehit dánsuma, nuorat lávlot ja juoiget ja lea maiddái Kahoot gilvu.

Sami mánnu-Hárstták ja Giehtavuona.

Sámi vahkku Romssas.

Til toppen