Aktuelt Skole og opplæring

Rapport om muligheter for organisering av videregående opplæring i Finnmark klar

Fylkestinget vedtok i desember 2022 å utrede mulighetene for organisering av videregående opplæring i Finnmark.

Eksamensforberedende kurs

Er du privatist i høst? Nå kan du melde deg på eksamensforberedende kurs hos Nettskolen i Troms. Søknadsfrist er 10. september.   

Et steg nærmere ny skole i Harstad

Juryen som skal avgjøre hvilket arkitektteam som skal tegne den nye videregående skolen i Harstad har nå trått sammen. – Et veldig spennende arbeid, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Privatisteksamen høsten 2023

Skal du ta privatisteksamen i høst, må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen i perioden 1. - 15. september.

Andreinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

429 søkere har fått nye tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune. 466 har fått tilbud om ventelisteplass. Svarfrist er 27. juli.

Vil du bidra til å løfte kompetansen i ditt fag?

I takt med fagfornyelsen trenger vi nye prøvenemndsmedlemmer og vi ønsker deg som brenner for faget med på laget.

Hovedinntaket til videregående opplæring i Troms og Finnmark er klart

7914 søkere har fredag 7. juli fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er fredag 14. juli.

Har du søkt skoleplass?

Du får svar på inntaket til videregående skole 7. juli. Du må svare på tilbudet om skoleplass innen 14. juli. Dette gjør du på Vigo.no . 

Økt gjennomføring i videregående opplæring i Finnmark

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for gjennomføring i videregående opplæring etter fem/ seks år er oppløftende for Finnmark.

Gir 500 000,- til Campus Nord-Troms

Fylkesrådet foreslår i sitt budsjettforslag å avsette 500 000,- i årlig driftsstøtte til Campus Nord-Troms. – En fast driftsstøtte vil sikre forutsigbarheten, sier fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap).

Til toppen