Aktuelt Skole og opplæring

Skal du søke skole- eller læreplass?

Fristen for å søke ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Søknadsfristen gjelder også for deg med behov for tilrettelegging, og gjesteelever fra andre fylker.

Ny hjemmeside for karriereveiledning

Karriere Troms og Finnmark lanserer i dag en ny, felles hjemmeside. Nå finner du karriereveilederne på karriere.tffk.no

Skal du søke skoleplass?

Her finner du som har fortrinnsrett, rett til individuell behandling, er minoritetsspråklig søker eller søker til lærekandidatordningen viktig informasjon om inntaket for skoleåret 2021/2022.

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

  Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Best i landet på lærekontrakter

Over 81 % av alle som søkte lærlingplass i Troms og Finnmark signerte i 2020 lærekontrakt med en bedrift eller et opplæringskontor, det gjør fylket til best i landet.

Privatisteksamen våren 2021

Skal du ta privatisteksamen i vår må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på privatistweb.no i perioden 15. januar – 1. februar.

Rådgiversamling om innsøking til videregående opplæring

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til rådgiversamling 6.-8. januar 2021. Arrangementet vil foregå på Teams.

Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Vil du fullføre din videregående opplæring?

Fylkeskommunen er tilført midler for å kunne gi tilbud til de som er permitterte eller arbeidsledige, og som ikke tidligere har fått fullført og bestått videregående opplæring.

Ny inntaksforskrift for Troms og Finnmark

Fra 1. november 2020 gjelder ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen