Aktuelt Skole og opplæring

Hjelp til ledige og permitterte

Er du permittert eller arbeidsledig og ønsker å fullføre det du mangler for å oppnå studie- eller yrkeskompetanse? Da vil vi gjerne komme i kontakt med deg!

Gratis eksamensforberedende kurs for ledige og permitterte

Nettskolene i Troms og Finnmark tilbyr eksamensforberedende kurs høsten 2021. Dette er for deg som har fullført videregående opplæring, men som mangler et eller flere enkeltfag for å få bestått hele opplæringsløpet.

Økte standpunktkarakterer

  KS og fylkeskommunene har utredet hvorfor standpunktkarakterer i videregående skole våren 2020 økte.

Eksamensresultater for privatister

  De første eksamenskarakterene fra skriftlig eksamen for privatister er nå publisert på www.privatistweb.no.

10 millioner skal fordeles til bedrifter i fylket før jul

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) oppfordrer alle små og mellomstore bedrifter til å sjekke ut mulighetene som ligger i ordningen Bedriftsintern opplæring (BIO).

Fagskolen utvikler nytt studie – Bygningsvern i Arktis

Fagskolen i Troms har fått tildelt 1,1 millioner av Kompetanse Norge til utvikling og oppstart av studie innen bygningsvern i Arktis.

Inviterer til innspillskonferanse

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), har invitert en rekke aktører til å komme med innspill om den framtidige tilbudsstrukturen og regioninndeling for inntak til videregående opplæring.

Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy.

Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Til toppen