Aktuelt Skole og opplæring

Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy.

Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Klart for ArcticSkills 2021 

  Den 23. mars sendes den internasjonale yrkesfagkonkurransen ArcticSkills 2021 digitalt.

8600 har søkt videregående skole

Totalt har 8600 personer søkt om skoleplass innen fristen 1. mars. 55 % av søkerne ønsker et studieforberedende tilbud, mens 45 % ønsker yrkesfag.

Skal du søke skole- eller læreplass?

Fristen for å søke ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Søknadsfristen gjelder også for deg med behov for tilrettelegging, og gjesteelever fra andre fylker.

Ny hjemmeside for karriereveiledning

Karriere Troms og Finnmark lanserer i dag en ny, felles hjemmeside. Nå finner du karriereveilederne på karriere.tffk.no

Skal du søke skoleplass?

Her finner du som har fortrinnsrett, rett til individuell behandling, er minoritetsspråklig søker eller søker til lærekandidatordningen viktig informasjon om inntaket for skoleåret 2021/2022.

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

  Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Til toppen