Aktuelt Skole og opplæring

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

Elever som sitter i et klasserom og følger med på undervisning.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Troms og Finnmark fylkeskommunen mottatt friske midler til utdanningssektoren.

Illustrasjonsbilde av en ung mann som sitter foran en bærbar datamaskin.

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på www.privatistweb.no i perioden 1. – 15. september.

  Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

To unge jenter sitter ved en pc.

Skal du begynne på videregående skole til høsten? Da må du ha tilgang til en bærbar datamaskin.

697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Over 8200 søkere har nå fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er 21. juli.

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samarbeid med det regionale partnerskapet Kompetanseforum Arktisk, bidra til å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

Informasjon i sommerferien fra utdanning vest (Troms).

For skoleåret 2020/2021 har Troms og Finnmark fylkeskommune registrert 8592 søkere til de videregående skolene i fylket.

Til toppen