Aktuelt Skole og opplæring

Ny inntaksforskrift for Troms og Finnmark

Fra 1. november 2020 gjelder ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Si nei til fritt skolevalg

Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Opptrapping av busstreiken vil påvirke skoleskyssen

  Her finner du informasjon om undervisning ved fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark under en eventuell opptrapping av busstreiken.

Vil styrke sjøsamisk kultur og tradisjon

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

Nye koronamidler skal komme elever og lærlinger til gode

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Troms og Finnmark fylkeskommunen mottatt friske midler til utdanningssektoren.

Privatisteksamen høsten 2020

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på www.privatistweb.no i perioden 1. – 15. september.

Informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever

    Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

Informasjon om Elev-PC

Skal du begynne på videregående skole til høsten? Da må du ha tilgang til en bærbar datamaskin.

Andre inntak til videregående er klart 

697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Over 8200 søkere har nå fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er 21. juli.

Til toppen