Aktuelt Skole og opplæring

Rådgiversamling om innsøking til videregående opplæring

Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til rådgiversamling 6.-8. januar 2021. Arrangementet vil foregå på Teams.

Bidrar bedre enn landsgjennomsnittet

Videregående skoler i Troms og Finnmark bidrar samlet sett bedre enn landsgjennomsnittet til at elevene fullfører utdanningen sin, viser ny analyse.  

Vil du fullføre din videregående opplæring?

Fylkeskommunen er tilført midler for å kunne gi tilbud til de som er permitterte eller arbeidsledige, og som ikke tidligere har fått fullført og bestått videregående opplæring.

Ny inntaksforskrift for Troms og Finnmark

Fra 1. november 2020 gjelder ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Si nei til fritt skolevalg

Fylkeskommuner landet rundt står sammen om oppfordring til Stortinget: Stopp regjeringens forslag om å innføre fritt skolevalg i hele landet!

Opptrapping av busstreiken vil påvirke skoleskyssen

  Her finner du informasjon om undervisning ved fylkeskommunale videregående skoler i Finnmark under en eventuell opptrapping av busstreiken.

Vil styrke sjøsamisk kultur og tradisjon

Et enstemmig fylkesråd har vedtatt at Lakselv videregående skole skal få status som ressursskole for sjøsamisk kultur og tradisjon.

Nye koronamidler skal komme elever og lærlinger til gode

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har Troms og Finnmark fylkeskommunen mottatt friske midler til utdanningssektoren.

Privatisteksamen høsten 2020

Skal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk på www.privatistweb.no i perioden 1. – 15. september.

Informasjonsbrev fra TFFK til foresatte og elever

    Om skolestart i lys av koronasituasjonen. 

Til toppen