Aktuelt Skole og opplæring

Informasjon om Elev-PC

Skal du begynne på videregående skole til høsten? Da må du ha tilgang til en bærbar datamaskin.

Andre inntak til videregående er klart 

697 nye søkere har fått tilbud om plass ved videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Svarfristen er 30. juli.

Førsteinntaket til videregående skole er klart

Over 8200 søkere har nå fått tilbud om skoleplass i videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune fra høsten. Fristen for å svare er 21. juli.

Kartlegging av kompetansebehov

Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samarbeid med det regionale partnerskapet Kompetanseforum Arktisk, bidra til å identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansehevende tiltak, samt koble og tilrettelegge for et tilpasset etter- og videreutdanningstilbud i Distrikts-Norge.

Hvordan får du informasjon i sommerferien?

Informasjon i sommerferien fra utdanning vest (Troms).

Søkertall til videregående opplæring

For skoleåret 2020/2021 har Troms og Finnmark fylkeskommune registrert 8592 søkere til de videregående skolene i fylket.

Flere elever fullfører og består videregående opplæring 

Statistisk sentralbyrå presenterte gjennomføringstallene for videregående opplæring i dag. Tallene er hyggelig lesning for Troms og Finnmark.

Nord viser vei: Avtaler mellom TFFK og NAV er klar

Troms og Finnmark fylkeskommune er først ute i landet med å inngå avtaler med NAV om ungdom og samarbeid om opplæring.

Sommerskoler arrangeres for yrkesfagelever  

Utdanning øst (Finnmark) har fått tildelt en halv million kroner i 2020 av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for å arrangere sommerskoler for yrkesfagelever.

Å samle flokken

  Elev- lærling og mobbeombudene i Norge gir sine råd til lærere og rektorer som snart skal ta imot elever igjen.

Til toppen