Aktuelt Skole og opplæring

Fagskolen utvikler nytt studie – Bygningsvern i Arktis

Fagskolen i Troms har fått tildelt 1,1 millioner av Kompetanse Norge til utvikling og oppstart av studie innen bygningsvern i Arktis.

Inviterer til innspillskonferanse

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), har invitert en rekke aktører til å komme med innspill om den framtidige tilbudsstrukturen og regioninndeling for inntak til videregående opplæring.

Utvider studietilbudet i Troms

Fagskolen i Troms har fått godkjent fem nye studietilbud og utvider tilbudene i Harstad, Tromsø og på Skjervøy.

Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

13,4 millioner ekstra til koronarammede bedrifter

Nå kan koronarammede bedrifter i Troms og Finnmark søke fylkeskommunen om ferske midler til bedriftsintern opplæring. Tilskuddet skal øke kompetanseutviklingen og hindre permitteringer og oppsigelser.

Pilotprosjekt skal gi økt kunnskap og styrke næringslivet

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Klart for ArcticSkills 2021 

    Den 23. mars sendes den internasjonale yrkesfagkonkurransen ArcticSkills 2021 digitalt.  

8600 har søkt videregående skole

Totalt har 8600 personer søkt om skoleplass innen fristen 1. mars. 55 % av søkerne ønsker et studieforberedende tilbud, mens 45 % ønsker yrkesfag.

Ny hjemmeside for karriereveiledning

Karriere Troms og Finnmark lanserer i dag en ny, felles hjemmeside. Nå finner du karriereveilederne på karriere.tffk.no

Hva skal den nye fagskolen for Troms og Finnmark hete?

  Fra og med 1. august 2021 slår Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime Fagskole og Fagskolen i Kirkenes seg sammen til én fagskole for Troms og Finnmark.

Til toppen