Etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter

To unge mennesker, en kvinne og en mann, peker på at stort kart på veggen. Kartet viser Troms og Finnmark fylke.  - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK Kommunesamarbeid søker om 24 millioner kroner til studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark for å dekke regionens kompetansegap.

Sør-Varanger Utvikling, Vadsø studiesenter, Tana studiesenter og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om å opprette og utvikle Øst-Finnmark kunnskapssenter og søker Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) om 24 millioner kroner over 3 år. Midlene skal gå til utvikling og drift av studiesentersamarbeid i Øst-Finnmark.

Midler til desentralisert utdanning

HK-dir har utlyst 40 millioner kroner til en tilskuddsordning for studiesentre. Formålet med ordningen er å styrke tilgang på fleksibel og desentralisert utdanning over hele landet. Studiene som tilbys skal imøtekomme behovene til lokalt og regionalt arbeidsliv og HK-dir. legger stor vekt på geografisk spredning i studiesentrene som får støtte.

Samarbeid mot felles mål

Fylkesråd for kunnskaHer ser vi fylkesråd Bjarne Rohde (SV) i frakk som står utenfor et teglsteingsbygg, solen skinner og han myser. Det er vinter. - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) Sunniva Tønsberg Gaski/Troms og Finnmark fylkeskommune p og integrering i Troms og Finnmark, Bjarne Rohde (SV), er glad for at kompetanse- og omstillingsbehov i distriktene prioriteres med friske midler.

– Kompetanseheving, omstilling og nærings- og samfunnsutvikling må sees i sammenheng. Øst-Finnmark har utfordringer knyttet til fraflytning, rekruttering av arbeidskraft og lav utdanning. Fylkeskommunen har store forventninger til de positive ringvirkninger Øst-Finnmark kunnskapssenter kan ha for regionen, og går ut ifra at nordområdene prioriteres i kampen om midler, forklarer Rohde.

 Øst-Finnmark kunnskapssenter skal være pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse og mobilisere arbeids- og næringsliv, rekruttere studenter og tilrettelegge for fleksible studieløp rigget etter lokale behov.

– Vår region er preget av små kommuner, lite folk, et næringsliv i omstilling og lange avstander til kompetansemiljøer. Samarbeid på tvers av kommunegrenser og forvaltningsnivåer er viktig for å styrke og utvikle samfunns- og næringsliv og sikre tilgang til kompetanse hele livet, sier Helga Pedersen (Ap), ordfører i Tana kommune.

Til toppen