Fagskolen utvikler nytt studie – Bygningsvern i Arktis

To mennesker står foran en laftet bu på et gammelt gårdstun. - Klikk for stort bildeKompetanse innen bygningsvern er etterspurt av et bredt spekter av næringsaktører. Illustrasjonsbildet viser Kumpulagården i Vadsø. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune. Fagskolen i Troms har fått tildelt 1,1 millioner av Kompetanse Norge til utvikling og oppstart av studie innen bygningsvern i Arktis.

Fagskolen gir høyere yrkesfaglig utdanning og er en etter- og videreutdanning for allerede fagutdannede. Tilbudet innen bygningsvern vil inngå som en del av fagskoletilbudet ved avdeling for bygg og anlegg.

– Interessen for høyere yrkesrettet utdanning øker, og studietilbudet innenfor bygningsvern i Arktis gir fagskolen en god mulighet til ytterligere å utvide vårt tilbud innenfor byggfaget. Det er vi svært tilfreds med, sier styreleder ved Fagskolen i Troms, Østen Mortvedt.

Studietilbudet vil levere etterspurt kompetanse til et bredt spekter av næringsaktører som trenger å øke sin forståelse for bygningsvern, tradisjonelt håndverk, verktøy, teknikker og metoder.

Kompetanse innen bygningsvern er etterspurt av et bredt spekter av næringsaktører. Illustrasjonsbildet viser Kumpulagården i Vadsø. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Fagskolen har som viktig oppgave å styrke kompetansen lokalt, regionalt og nasjonalt og det nye tilbudet bidrar nettopp til dette, uttaler styreleder Mortvedt.

Fagskoletilbudet innen bygningsvern vil etter oppstart inngå som en del av våre faste utdanningstilbud. Det vil også være naturlig å videreutvikle studiet innen; praktisk håndverk, videreutdanning innen 3D - scanning og BIM – bygningsinformasjonsmodellering, samt videreutdanning innen den teoretiske delen av fagområdet.

Studiet Bygningsvern i Arktis vil være et godt bidrag til å ivareta kulturarven i nord og på den måten frembringe sosial og økonomisk bærekraft. Ut over løpende vedlikehold av bygningsmasse, vil det være behov for et stort antall årsverk til kartlegging, utbedring og istandsetting av vernede bygninger eid av både private og offentlige aktører.

Tilbudets faglige innhold

  • Håndverkstradisjoner, teknikker og metoder 
  • Nordnorsk, samisk og kvensk byggeskikk
  • Lover, forskrifter og regler knyttet til fredet og verneverdige bygninger og objekter
  • Kartlegging: 3D-scanning, BIM-bygningsinformasjonmodellering og georeferering
  • Intervjuteknikk og dokumentasjon
  • Sirkulær økonomi og miljø
  • Prosjektarbeid

Studiet er utvikles i samarbeid med Midt-Troms Museum og styreleder ved museet, Roar Sollied, er med det nye tilbudet.  

– Forprosjektet «Bygningsvern i nord», i regi av TRADsenter ved Midt-Troms Museum, har allerede løst en av utfordringene som mange aktører har løftet fram - utvikling og etablering av et 1-årig fagskoletilbud for «Bygningsvern i Arktis». Det vil ivareta kunnskapen og ferdighetene knyttet til de nordnorske, samiske og kvenske byggeskikkene. Vi er grenseløst tilfredse med at et godt og tett samarbeid med Fagskolen i Troms nå har gitt uttelling.

Til toppen