Fylkesråd varsler justeringer i tilbudsstrukturen for neste skoleår

Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde (midten) snakker med fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo.  - Klikk for stort bildeFylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV), varsler at det vil komme justeringer i tilbudsstrukturen for neste skoleår. Foto: Lars Åke Andersen/Troms og Finnmark fylkeskommune. Søkertallene for neste skoleår bekrefter det man fryktet – ikke alle tilbud kan starte opp til høsten.

Fylkeskommunens budsjett skapte diskusjon i desember da det inneholdt reduksjoner i tjenestetilbudet for å skape nødvendig balanse i budsjettet. Fylkeskommunen har en anstrengt økonomisk situasjon, og dette medførte reduksjoner innenfor både samferdsel og videregående opplæring. Den største utfordringen innenfor videregående utdanning er at det er for få søkere på mange studietilbud til å kunne opprettholde tilbudet.

Likevel ble en del studietilbud gjort søkbare etter den politiske behandlingen, men hvor det samtidig fra politisk ledelse ble lagt opp til at man skulle foreta en ny vurdering av tilbudsstrukturen når søkertallene foreligger 15. april. Nå varsler fylkesråden at det vil komme reduksjoner i tilbudsstrukturen.

– Søkertallene viser oss at det rett og slett er for få elever som søker seg skoleplass på flere studietilbud til at vi kan opprettholde de i skoleåret 2022/23. For å oppnå innsparingene i budsjettet for 2022, og for å tilpasse tilbudet til nedgangen i elevtall, er det dessverre nødvendig å stramme inn noe mer når vi i løpet av våren skal behandle opplæringstilbudet for skoleåret 2022/23, både i Troms og i Finnmark, varsler fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV)

– Med disse justeringene skal vi sikre forutsigbarhet for tilbud og unngå større kutt i årene som kommer, og samtidig oppfylle innsparingskravene slik de er formulert i den gjeldende økonomiplanen, fortsetter fylkesråd Rohde.

Fylkestinget vedtok i desember et kutt på 15 millioner for utdanning øst (Finnmark), som har ført til kutt i opplæringstilbudet. En nedgang i elevtall over flere år har ført til at mange tilbud har hatt få elever.

– La meg først si at det er nødvendig også å opprettholde tilbud med få elever, og det er dyrere å drive videregående opplæring for få enn for mange. Fylkesrådet ønsker et desentralisert tilbud, noe som koster mer. Men vi har likevel ikke mulighet til å bruke penger vi ikke har, så vi må fordele oppgaver smart mellom skolestedene våre, sier fylkesråden.

Søkere til videregående opplæring kan endre søknaden sin fram til 15. april, derfor er det ikke mulig å si eksakt hvilke tilbud som vil bli vurdert nedlagt enda.

– I vårt fylke ser vi også mange av samme utfordringene som skolene i resten av landet har, nemlig at det på enkelte fag er for få søkere. Dette er noe vi er tvunget til å se på. Dette er altså nasjonale utfordringer, ikke spesielt for Troms og Finnmark. Jeg vil likevel understreke at det er viktig for oss å ha videregående opplæring på alle skolestedene, og derfor har vi satt i gang et prosjekt for å foreslå hvordan vi skal lykkes med det. Det vil også kunne påvirke hvilke tilbud vi skal ha rundt om på det enkelte skolested, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Til toppen