Høring: Rullering av opplæringstilbud i Troms

Nå er forslag til opplæringstilbud for ungdom i Troms skoleåret 2024/2025 ute på høring. Frist for å sende høringsinnspill er 27. oktober 2023.

Hvordan sende innspill? 

Det er ønskelig at tittelen på høringsinnspill som sendes inn består av navn på avsender og saksnummer, noe som gjør det lettere å få oversikt over mottatte innspill ved arkivering. 

Tittel på innspill kan for eksempel være: Salangen kommune. Innspill til sak 23/13734

Høringsfrist er 27. oktober 2023. 

Innspill sendes til

Høringsinnspill sendes til Kompetanseetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune via E-dialog, som e-post til postmottak@tffk.no eller som brev til: 

Kompetanseetaten
Troms og Finnmark fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

Det gjøres oppmerksom på at antall klasser som blir vedtatt søkbart kan justeres i henhold til søkertall våren 2024. 

Til toppen