Hvordan får du informasjon i sommerferien?

Informasjon i sommerferien fra utdanning vest (Troms).

Dokumentasjon av opplæring 

Dokumentasjon skrives ut etter at læretiden er slutt iht. kontrakt. På grunn av ferieavvikling vil det ikke være mulig å få utskrevet dokumentasjon i tidsrommet 10.juli - 10.august 2020. 

Søknad om skoleplass og læreplass 

Dersom du har søkt læreplass, og ennå ikke har fått tilbud om plass i en bedrift når skolen starter, vil du bli fulgt opp av din skole. Du har mottatt dette informasjonsskrivet fra skolen.  

«Høstformidling» og rett til fagopplæring vg3 (PDF, 118 kB)

Tilbud om skoleplass vil gis i Vigo i uke 28 og 30 (1. og 2. inntak). Søkere til skoleplass får SMS når inntaket er klart. Svar på tilbud må registreres i Vigo senest 7 dager etter at tilbudet er gitt i Vigo.  

Skolene overtar inntaket i uke 32. Dersom du har spørsmål om skoleplass eller ventelisteplass må du, fra og med uke 32, ta direkte kontakt med skolen.  

Henvendelser om skoleplass og læreplass 

På grunn av ferieavvikling vil Inntak ha svært begrenset kapasitet til å kunne besvare telefoner i perioden 10 juli – 10 august. 

Vi ber om at henvendelser gjøres via våre kontaktskjema

Til toppen