Hvordan har elevene det under «koronaåret»?

En elev ordner med bøker i skapet sitt. - Klikk for stort bilde Katinka Selin Skogan, Alta videregående skole Dette er tema når Elevrådskonferansen arrangeres 15. april.  Et sentralt spørsmål som tas opp er hvordan vekslingen mellom digital og fysisk undervisning påvirker elevenes hverdag.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde. - Klikk for stort bildeFylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV). Lars Åke Andersen  – Elevrådskonferansen er en verdifull arena for oss som skoleeiere, her får vi direkte tilbakemelding fra elevene på hva som fungerer og hva som bør bli bedre. Og det er ikke til å stikke under stol at skoleåret vi nå er inne i har vært utfordrende for mange, det gjør den direkte dialogen med elevene ekstra viktig, uttaler fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).

Skoleåret 2020/21 har vært et år mange har kalt «koronaåret», hvor tiltaksnivået i de videregående skolene har vekslet mellom grønt, gult og rødt nivå. 

Hovedtemaene under Elevrådskonferansen vil dermed være hvordan elevene opplever den digitale opplæringen, og hva er situasjonen for helse, trivsel, læring og medvirkning skoleåret 2020/21.

Elevmedvirkning

Ungdommens fylkesråd og Elevorganisasjonen i Troms og Finnmark skal innlede konferansen.

På vegne av ungdommens fylkesråd understreker leder Ole Martin Melbøe Nygård at slike møtepunkter er viktige.

– Vi i ungdommens fylkesråd synes elevrådskonferansen er et fantastisk arrangement hvor elever og rektorer møtes for å snakke om hvordan de i lag kan gjøre skolen best mulig, med elevmedvirkning. For det er vi, ungdommen, som vet hvordan det er å gå på dagens skolen som elev. På konferansen skjer det erfaringsutveksling, man knytter nettverk og engasjement fordobles. Elevrådskonferansen har blitt arrangert mange ganger før i region vest, digitalt denne gang. Vi gleder oss til den gangen elevrådskonferansen også kommer til region øst, forhåpentligvis allerede til høsten.

Fylkesstyremedlem i Elevorganisasjonen Troms og Finnmark, Dan Solberg, sier de vil bruke denne konferansen til å hjelpe elever, lærere og rektorer gjennom skoleåret.

– I et skoleår der man har hoppet fra fysisk skole til nettskole har preget mange. Elever føler seg ikke sett og enkelte lærere føler seg ikke komfortabel til å undervise fra egen stue. Vi kan ikke sitte å se på at flere elever dropper ut av skolen fordi dem ikke blir sett eller ikke føler seg smart nok. Vi må hjelpe dem gjennom det. Et skritt av gangen, forklarer han.

Om Elevrådskonferansen

For å bedre elevdemokratiet ved de videregående skolene arrangerer fylkeskommunen Elevrådskonferansen to ganger i året sammen med Elev- og lærlingombudet, Elevorganisasjonen og Ungdommens fylkesråd.

Målet med konferansen er at elevrådene sammen kan drøfte aktuelle problemstillinger og gi tilbakemelding til skoleeier om hva som fungerer bra, og hva som bør bli bedre.

Pr. nå er det kun skolene i region vest som er en del av Elevrådskonferansen.

Se program for Elevrådskonferansen her

Til toppen