Innfører tre skoleregioner i Finnmark

Fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV), sier at at en oppdeling av inntaksregion Finnmark vil styrke elevenes rett til et videregående opplæringstilbud nært hjemmet. Foto: Harald F. Hereide/Troms og Finnmark fylkeskommune. Fylkestinget vedtok tirsdag å dele opp inntaksregion Finnmark i tre: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Midt-Finnmark.

I Troms og Finnmark fylkeskommune gjøres inntak til de videregående skolene etter prinsipp om regioninndeling. Per i dag finnes fem inntaksregioner: Finnmark, Sør-Troms, Midt-Troms, Tromsø og Nord-Troms.

Fylkesråd for kompetanse og integrering, Bjarne Rohde (SV), forklarer at en oppdeling av inntaksregion Finnmark vil styrke elever i Finnmark sin rett til et videregående opplæringstilbud nært hjemmet.

– Vi vet at mange ønsker å bo hjemme første året på videregående skole. Skoleregionene som nå skal innføres er ment å bedre mulighetene til dette, uavhengig av elevenes karakterer fra ungdomsskolen.

Alle elever i Troms og Finnmark har rett til inntak til en skole i den inntaksregionen der hen er bostedsregistrert. Dersom eleven ønsker å søke seg til et utdanningsprogram som ikke finnes i sin inntaksregion, kan eleven søke inntak på en skole i en annen region hvor tilbudet finnes.

Ingen skolesteder skal legges ned

Fylkesråd Bjarne Rohde (SV) understreker at utfordringene som de videregående skolene i Finnmark opplever ikke handler om skoleregioner, men om demografi.

– I vår politiske plattform står det svart på hvitt at ingen skolesteder skal legges ned. Å innføre flere skoleregioner er et ledd i å innfri dette løfte. Med tre skoleregioner kan vi lettere balansere hensynet til nærhet, samtidig som regionene har et tilstrekkelig elevgrunnlag for å opprettholde en god bredde i opplæringstilbudet.

Her er de nye inntaksregionene

Øst-Finnmark

Kommuner:

Vardø, Vadsø, Nesseby, Sør-Varanger, Tana, Båtsfjord og Berlevåg

Skoler:

  • Kirkenes videregående skole
  • Tana videregående skole
  • Vadsø videregående skole
  • Vardø videregående skole

Vest-Finnmark

Kommuner:

Alta, Kautokeino, Hasvik og Loppa

Skoler:

  • Alta videregående skole

Midt-Finnmark

Kommuner:

Karasjok, Porsanger, Nordkapp, Måsøy, Gamvik, Lebesby og Hammerfest

Skoler:

  • Nordkapp videregående skole
  • Hammerfest videregående skole
  • Lakselv videregående skole

Alle dokumentene i sak 107/21 Regioninndeling utdanning øst og en helhetlig vurdering av opplæringstilbud i Troms og Finnmark fylkeskommune finner du her

Til toppen