Inviterer til innspillskonferanse

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde - Klikk for stort bildeDen digitale konferansen avholdes 26. mai og fylkesråd Bjarne Rohde (SV) står for innledningen. Foto: Lars Åke Andersen.Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV), har invitert en rekke aktører til å komme med innspill om den framtidige tilbudsstrukturen og regioninndeling for inntak til videregående opplæring.

Hovedmålet med konferansen er å få gode innspill fra deltakerne, som igjen kan skape et godt grunnlag for fylkesrådet å fatte beslutninger.

Det er særlig på to hovedområder det ønskes innspill: 

  1. Hvordan sikre at flest mulig elever kan bo hjemme første året på videregående? Inndeling i skoleregioner er et mulig virkemiddel for å oppnå dette. Fylkesrådet er opptatt av hvordan de på best mulig måte kan ivareta både hensynet til elever, skolesteder og regionens behov for kompetanse.
  2. Fylkesrådet ønsker i tillegg å få innspill på om tilbudene i videregående skoler er tilstrekkelig ivaretatt mht. dagens og framtidas behov i privat sektor og offentlig sektor i nærområde, regionen og i vårt fylke.  

Konferansen avholdes digitalt den 9. juni og inviterte deltakere er ledere av næringsforeninger, regionrådsledere, NHO, LO, NAV, leder av elevråd, leder av ungdommens fylkesråd, rektorer i videregående skoler med flere.

Til toppen