Økt støtte til Trainee Finnmark

I 2024 kan utvalgte bedrifter få gratis deltagelse i Finnmarks eneste traineeprogram, Trainee Finnmark. Målet er å hjelpe små bedrifter med rekruttering og kompetanseheving.

– Trainee Finnmark er et av flere tiltak fylkeskommunen støtter i arbeidet med å stimulere til økt kompetanseheving og enklere rekruttering for arbeids- og næringsliv i regionen. Vi bevilger nå 560 000 ekstra kroner til Trainee Finnmark, slik at åtte bedrifter kan få gratis deltagelse i traineeprogrammet i 2024. For at Finnmark skal få en positiv samfunns- og næringsutvikling trenger vi folk og kompetanse, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV) som er glad for at fylkeskommunen kan bidra.

Hva er Trainnee Finnmark?

Trainee Finnmark er et 3-årig prosjekt med mål om å tiltrekke nyutdannede til stillinger i Finnmark, og å synliggjøre Finnmark som et attraktivt sted å jobbe, bo og leve. Gjennom prosjektet får arbeidsgivere tilgang til høyt utdannede kandidater og sparer ressurser på rekruttering og utvikling av nyansatte. Bedriftene må selv betale lønn til sine traineer. Som ansatt trainee får man delta på samlinger med andre traineer hvor man får oppleve noe av det Finnmark har å by på av næringsliv, kultur, natur og opplevelser. Kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverking står i fokus. 

– For små bedrifter er utviklings- og rekrutteringsarbeid krevende. Gjennom Trainee Finnmark har man en unik mulighet til å få hjelp til rekruttering av nyutdannede som ønsker utfordringer og ser muligheter i nord. I tillegg får bedriften økt synlighet, nettverk og attraktivitet, sier Simon Helsvig, prosjektleder for Trainee Finnmark.
Trainee Finnmark er et prosjektsamarbeid mellom alle næringshagene i Finnmark, ledet av Orinor.

Les mer om trainee Finnmark

To menn og en kvinne poserer foran en murvegg dekorert med kunst. - Klikk for stort bildeF. v.: Fylkesråd for kompetanse og integrering Bjarne Rohde (Sp), trainee i Troms og Finnmark fylkeskommune Espen Gevelt, prosjektleder i Trainee Finnmark Marie Hortman Julie Hoel/TFFK
Til toppen