Privatisteksamen høsten 2022

To unge jenter sitter ved en pc. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbildeSkal du ta privatisteksamen i høst må du huske å melde deg opp. Oppmelding skal skje elektronisk i Privatistportalen mellom 1. – 15. september.

Din oppmeldingen blir ikke registrert før betalingen er foretatt. Det er ikke anledning til å melde seg opp til eksamen etter fristens utløp.

Eksamensavgiften refunderes dersom du melder deg av eksamen senest 15. september.

Meld deg opp til privatisteksamen her

Finner du ikke din ønskede skole i Privatistportalen? Da må du melde deg opp på «Eksamenskontoret i Troms og Finnmark»

Dette gjelder også for det fleste studieforberedende fag i Tromsø.

Språkfag

I enkelte språkfag arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.  

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Eksamensforberedende kurs 

Eksamensforberedende kurs er nettbasert eksamenstrening for deg som har fullført videregående skole, men ikke bestått ett eller flere fag. Undervisningen foregår i digitalt klasserom.

Tilbudet gjelder for dem som er bosatt i Troms og Finnmark fylke og som skal ta eksamen som privatist høsten 2022. 

Frist for påmelding er 12. september. 

Les mer om eksamensforberedende kurs her 

Mer informasjon

For mer informasjon, se Privatistportalen, les mer på våre sider om privatisteksamen, eller kontakt din nærmeste videregående skole.

Meld deg opp til privatisteksamen her

Til toppen