Rådgiversamling om innsøking til videregående opplæring

En kvinne snakker med en jente på et kontor. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde. Brita Anne Marit Eira, Alta videregående skole Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til rådgiversamling 6.-8. januar 2021. Arrangementet vil foregå på Teams.

Under fylkestinget i desember 2020 ble det fattet flere vedtak som er sentrale for utformingen av skoletilbudet i Troms og Finnmark fremover.

Blant annet videreføres regioninndelingene slik de er i dag, med Utdanning vest inndelt i fire regioner, og Utdanning øst inndelt i én region. Det er også vedtatt justeringer i tilbudsstrukturen. Resultatet av begge disse sakene vil bli presentert på samlingen.

Blant rådgiversamlingens formål er å informere om hva som er nytt innen skolesektoren i fylket. Samlingen skal også drive kompetansebygging på tvers av nivåer, og etater, som har kontakt med ungdom som ønsker videregående opplæring. Et svært aktuelt punkt på agendaen dette året er ny inntaksforskrift for Troms og Finnmark fylkeskommune, som gjelder fra 1. november 2020.

Samlingen er for rådgivere på ungdomstrinnet og i videregående opplæring, skoleeiere og skoleledere, PPT, oppfølgingstjenesten (OT), opplæringskontorer, Nav og Bufetat, samt rådgivere i voksenopplæring og flyktningtjenesten.

Samlingen struktureres med temabolker, slik at deltakerne kan melde seg på de bolkene som er mest relevante for dem.

Påmelding gjøres gjennom KS Læring innen 4. januar 2021.

Velkommen til spennende dager for innsøking til videregående opplæring!

Til toppen