Samarbeid om kompetanseheving for arbeids- og næringsliv i nord

Bildet er tatt av et bord ovenfra. Her ser vi hendene til en mann og en kvinne, på bordet ser vi notatblokker, penner og mobiler. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Sunniva Tønsberg Gaski Torsdag 16. november inviterer Troms og Finnmark fylkeskommune utdanningstilbydere, politikere og arbeids- og næringslivsaktører til samarbeidsmøte for å drøfte fylkets udekte kompetansebehov.

Vi inviterer også til å starte samarbeid om igangsetting av kompetansetiltak arbeidslivets etterspør.

Påmeldingsfrist til samarbeidsmøtet er 10. november.

Påmelding via mail til ida.huru@tffk.no

Se programmet her:

Program: arbeidslivsrettet kompetanseheving (PDF, 176 kB)

Møtet arrangeres fysisk og digitalt; fysisk i fylkestingssalen i Vadsø, digitalt via tilsendt møtelink.

Fem dialogmøter på agendaen

I forkant av samarbeidsmøtet er det avholdt fem dialogmøter for bedrifter, kommuner, arbeidsgivere, og bransjeorganisasjoner. Innspill fra dialogmøtene tas med til samarbeidsmøtet. Dialogmøtene har fokusert på følgende bransjer:

Restaurant & service

Helse & omsorg

Teknologi & industri

Bygg & anlegg

Reiseliv & kreative næringer

Alle møtene arrangeres i regi av fylkeskommunens prosjekt Næringsrettet opplæring. Prosjektet har som mål å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse i Troms og Finnmark. I samarbeid med kompetansehevingsaktører, utdanningstilbydere og arbeids- og næringslivsaktører i fylket skal prosjektet jobbe for kompetanseheving i tråd med arbeidslivets behov, og utvikle konkrete, tilrettelagte tiltak.

Til toppen