Skal du søke skole- eller læreplass?

Fristen for å søke ordinær skole- eller læreplass er 1. mars. Søknadsfristen gjelder også for deg med behov for tilrettelegging, og gjesteelever fra andre fylker.

Hvordan søke?

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på vigo.no. 

Gå til vigo.no

Husk å sjekk om du trenger å hake av noen punkter under "Tilleggsopplysninger", punkt 7 i søknaden. Her kan du også skrive viktige meldinger til Inntak.

I vår veileder vil du se hvordan søknadsbildene i vigo ser ut (PDF, 3 MB)

Husk at søknadsfristen for skoleåret 2023/2024 er 1. mars 2023.

Søknadsfristen gjelder deg som er: 

  • ordinær søker til skole- og læreplass 
  • søker med overgangsskjema om behov for tilrettelegging 
  • søker fra et annet fylke (gjesteelev) 

Overgangsskjema om behov for tilrettelegging 

Overgangsskjema fylles ut av deg som har behov for tilrettelegging av opplæringen og som den videregående skolen bør vite om før skolestart. Formålet er at skolen kan forberede med eventuelle fysiske tilrettelegginger og gi beskjed til lærere om dine tilretteleggingsbehov. 

Overgangsskjemaet er ikke en søknad om spesialundervisning. Skjemaet gjelder heller ikke søkere med frist 1. februar (søknad om fortrinnsrett, individuell behandling eller er minoritetsspråklige søkere).

Fyll ut overgangsskjema om behov for tilrettelegging og send det inn til adressen øverst på skjemaet. 

Overgangsskjema finner du her (PDF, 124 kB)

Har du spørsmål?

Her kan du ta kontakt med oss

Mer informasjon om det å søke skoleplass finner du her

Se vår inntakskalender for frister og viktige datoer skoleåret 2022/2023

Til toppen