Skal du søke skoleplass?

En elev ordner med bøker i skapet sitt. - Klikk for stort bilde Katinka Selin Skogan, Alta videregående skole Her finner du som har fortrinnsrett, rett til individuell behandling, er minoritetsspråklig søker eller søker til lærekandidatordningen viktig informasjon om inntaket for skoleåret 2021/2022.

Søknadsfrist er 1. februar 2021.

Søknadsfristen gjelder deg som:

  1. Har rett til spesialundervisning og søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk
  2. Av andre særlige grunner må behandles individuelt
  3. Er minoritetsspråklig søker
  4. Søker til lærekandidatordningen

All søking til videregående opplæring skal gjøres i elektronisk søknadsskjema på www.vigo.no 

Her finner du en veileder for hvordan søke i VIGO (PDF, 3 MB)

Vedleggsskjema

Når du søker må du i tillegg fylle ut et vedleggsskjema som sendes til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Her finner du vedleggsskjema til søknad om fortrinnsrett (PDF, 129 kB)

Her finner du vedleggsskjema til søknad om individuell behandling (PDF, 111 kB)

Her finner du vedleggsskjema for minoritetsspråklige (PDF, 168 kB) OBS! Gjelder kun førstegangssøkere.

Her finner du vedleggsskjema til søknad for lærekandidater (PDF, 483 kB)

Ordinær søknad

Du som ikke har rett til fortrinn eller individuell behandling, skal søke skoleplass innen 1. mars 2021.  

Les mer om å søke skoleplass her

Kontakt oss

Har du spørsmål? Her finner du vår kontaktinformasjon

Se hele inntakskalenderen for skoleåret 2021/2022 her

Til toppen