Sommerskoler for yrkesfagelever og lærlinger Finnmark

Tre ungdommer går i en lengre opplyst gang på en stor videregående skole - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Alta videregående skole Sunniva Tønsberg Gaski/TFFK Finnmark har fått tildelt midler fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for å arrangere sommerskoler for yrkesfagelever.

Sommerskole er et mangeårig samarbeidstiltak mellom Finnmark og stiftelsen for å øke gjennomføringen i videregående opplæring i Finnmark.   

Årets elever som har karakteren 1 i fellesfag på yrkesfag får en ny sjanse til å kvalifisere seg til videre skolegang eller læreplass gjennom sommerskoler/høstskoler i Finnmark. Kursene er også for tidligere års elever og lærlinger som har strøket (IV eller 1) i ett eller flere fag. Denne sistnevnte målgruppa vil da være privatister. 

Sommerskoletilbud tilbys av 4 videregående skoler i Finnmark

Hammerfest, Alta, Kirkenes og Vadsø videregående skoler gjennomfører sommerskoler/ høstskoler i fagene matematikk, naturfag og engelsk. Hvilke fag som tilbys i den enkelte videregående skole og når de starter opp de ulike tilbudene varierer. Ta kontakt med aktuell skole. Noen skoler har lagt ut informasjon på digitale plattformer. Det er mulig å melde seg på flere kurs dersom det er praktisk tilrettelagt for det av skolen.  

 

Matematikk 1P-Y- MAT11xx (se udir.no - fagkoden for ditt programområde)/Engelsk ENG1009 (S)/ ENG1010 (M)

Kursene er for de som går yrkesfag VG1 i år og har karakteren 1 i standpunkt.  Kursene er eksamensrettet. Begge fag er et trekkfag, og elever i sommerskole kan trekkes til sentralt gitt skriftlig eksamen (eksamen høsten 2022) eller lokal gitt muntlig praktisk eksamen. På begge eksamensformene vil eksamenskarakteren bli registrert på høsten 2022. 

Mål for kurset er at du skal bli i stand til å bestå hovedmålene i faget.   

Tidligere elever, og lærlinger med standpunktkarakteren 1 eller IV i faget kan også delta på sommerkurset, men må ta nasjonalt gitt skriftlig eksamen tidligst høsten 2022 som privatist. Du må selv melde deg opp til eksamen i Privatistportalen i perioden 1.-15. september.  

Naturfag NAT10XX (se udir.no - fagkoden for ditt programområde) 

Kurset er for de som i år har karakteren 1 i standpunkt i naturfag på yrkesfag VG1. Tidligere elever og lærlinger med karakteren 1 eller IV i faget kan også delta. Denne sistnevnte målgruppa vil da være privatister. Eksamenskarakteren vil bli registrert på høsten 2022. 

 Du får undervisning i de viktigste hovedmålene du har hatt i faget samt praktiske øvelser.

Til toppen