Velkommen til skolestart

En elev går med bøker i hendene. - Klikk for stort bilde Kajsa Marie Johansen, Alta videregående skole

Mandag 22. august starter skoleåret i Troms og Finnmark. Her finner du nyttig informasjon til skolestart.

Oppmøte første skoledag

Informasjon om klokkeslett og hvor du skal møte opp første skoledag finner du på skolens hjemmeside.

Skoleferier og fridager

Se skoleruta for kommende skoleår 

Klasser og lærere

Du får vite hvem du kommer i klasse med når du begynner på skolen. Hvilke lærere du får, hvilken klasse du skal gå i og hvilke fag du skal ha, finner du i Visma InSchool. Se under menypunktet «Klasser og grupper». Du får tilgang til Visma InSchool så snart Troms-brukeren din er aktivert.

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om dette.

Finn ut om du har rett til gratis skoleskyss, og hvordan du søker

Elev-PC

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du må selv sørge for å skaffe deg en PC/Mac til skolestart. Du kan bruke din egen maskin hvis du har en god nok maskin fra før, eller du kan kjøpe ny. Når du er elev i Troms og Finnmark, tilbyr fylkeskommunen en gunstig avtale for kjøp av PC/Mac. Du eier maskinen selv, også etter at du er ferdig på videregående skole.

Les mer om elev-PC og bestilling

Informasjon om brukertilganger og oppsett av elev-PC vil du få fra skolen.

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november! Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend, men du må søke for å få det. Du kan også søke om borteboerstipend eller inntektsavhengig stipend

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Fravær

Du melder fravær i Visma InSchool. Er du syk eller forhindret fra å møte på første skoledag, må du kontakte skolen direkte. 

Se ordens- og fraværsreglementet som gjelder for deg som elev

Gratis lærebøker

Du får låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Vi ber deg behandle bøkene pent. Du må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt.

Opplæring i samisk

Alle samiske elever i videregående opplæring har rett til opplæring i samisk, jf. opplæringsloven § 6-3. Dette gjelder selv om eleven ikke hadde opplæring i samisk i grunnskolen. 

På Utdanningsdirektoratets nettside kan du lese mer om retten til samisk opplæring

Tilrettelagt opplæring

Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger. Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan du eller skolen din ta kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for hjelp til bedre tilrettelegging.

Les mer om pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Rådgivere og helsesykepleier på skolen

Du har rett til et trygt skolemiljø

Trenger du noen å snakke med? Skolen har flere typer rådgivere som kan hjelpe deg med utfordringer i skolehverdagen. 

Ta kontakt

Skolen din kan hjelpe deg med de fleste spørsmål forbindelse med skolestart. Kontaktinformasjon finner du på skolens hjemmeside.

Trenger du å snakke med noen i fylkeskommunen? Du kan sende epost til postmottak@tffk.no eller finne kontaktinfo til ansatte hvis du vet hvem du skal prate med.

Til toppen