Vinnerne av hederspris for fag- og yrkesopplæring i Finnmark

Yrkesopplæringslæringsnemnda er stolt av å tildele årets hederspris for fag- og yrkesopplæring 2022 i Finnmark til Kimek, Øyvind Bjørklund og Robert Flatli.

Seks personer på rekke med diplom - Klikk for stort bildeFra venstre: Trine Skårvik og Arnt Christensen fra Kimek, Charlotte Lindquister, Stein Kristiansen, Robert Flatli, Øyvind Bjørklund. TFFK

Det er andre året hedersprisen deles ut, og blant 34 nominasjoner i Finnmark ble prisen til slutt tildelt lærebedriften Kimek, yrkesfaglærer ved Kirkenes videregående skole Øyvind Bjørklund og leder av Tverrfaglig opplæringskontor i Øst-Finnmark Robert Flatli. 

Ildsjeler

Årets vinnere er gode ambassadører for fag- og yrkesopplæring, og har vist innsats og engasjement for faget. I tildeling ble det også vektlagt at vinnerne har utmerket seg ved å vise kreativitet og innsats for å fremme læring og utvikling.

– Over mange år har vinnerne vært ildsjeler, som har veiledet, undervist, hjulpet og dyttet mange lærlinger gjennom læretiden, sier Charlotte Lindquister, leder i yrkesopplæringsnemnda.

Robert Flatli har gjennom sin rolle styrket opplæringskontorene i Finnmark, og har i mange år jobbet med stort tempo og grundighet for å fremme posisjonen og kvaliteten i fagopplæringen.

Øyvind Bjørklund er en svært aktiv yrkeslærer ved Kirkenes videregående skole. I mange år har han motivert elever til å stå på i sitt utdanningsløp, samt jobbet aktivt for å fremme yrkesfag.

Lærebedriften Kimek har i en årrekke utarbeidet solide rutiner for å sikre et godt arbeids- og læringsmiljø.

– Det er derfor svært gledelig å kunne tildele denne prisen til Kimek, som er en bedrift som har utdannet svært mange lærlinger. Kimek er en hjørnesteinsbedrift i Kirkenes som bidrar til positiv læring og utviklingsmiljø, sier nestleder i yrkesopplæringsnemnda Stein Kristiansen.

Inntrykksfull nominasjon

For juryen var det en nominasjon som gjorde et ekstra inntrykk på yrkesopplæringsnemnda. Det var nominasjonen til Ole Kristian Iversen, som er i jobbtrening hos Kimek.

I 2020 fikk Ole Kristian Iversen lærekontrakt i sveisefaget hos Kimek, men etter kort tid havnet Iversen i en alvorlig trafikkulykke. Iversen pådro seg store hodeskader, og måtte lære seg alt på nytt igjen etter en lengre periode i koma. Kimek ble viktig i Iversens rehabilitering, og lærebedriften tilrettela for at Iversen kunne komme tilbake i arbeidslivet og ta fagbrev.

Innsatsen Robert Flatli, Øyvind Bjørklund og Kimek gjorde gjennom samarbeid med Nav, leger, fysioterapeut og hjelpemiddelsentralen, har gjort det at drømmen om å ta fagbrev og jobb er nærmere for Ole Kristian Iversen.

– Støtteapparatet rundt fortjener all honnør og heder for innsatsen de har gjort for Ole Kristian Iversen, men også for alle lærlinger opp gjennom årene, avslutter Lindquister.

Til toppen