Elev- lærling og mobbeombudene i Norge gir sine råd til lærere og rektorer som snart skal ta imot elever igjen.

Korona-pandemien gjør det krevende å arrangere eksamen denne våren. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer derfor alle som har mulighet til det, å melde seg av eksamen. 

Når skolene starter opp igjen 27. april vil også skoleskysstilbudet gå som normalt.

Denne informasjonen gjelder også lærekandidater og kandidater for fagbrev på jobb, samt lærebedrifter og prøvenemnder.

Troms og Finnmark fylkeskommune har bestemt at alle videregående skoler i fylket stenges for elevundervisning fra og med fredag 13. mars.

Divisjonsdirektør for næring og kompetanse, Børre Krudtå, er med i et nytt nasjonalt utvalg som skal øke rekrutteringen til matfagene.

Sjøvegan videregående skole var første stopp for fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde, som 21. februar startet sin skoleturné i Troms og Finnmark. 

Vil lovfeste fylkeskommunens rett til å selv velge opptaksmodell i den videregående skolen.

11. februar går den store elevrådskonferansen for alle videregående skoler i regionen av stabelen.

Til toppen