Eksamen for elever

Her finner du informasjon om eksamen for elever i videregående skole i Troms og Finnmark. 

Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Spørsmål om eksamen?

Elever må kontakte sin videregående skole ved spørsmål om eksamen.

Retningslinjer for eksamen

Retningslinjer for eksamen i videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Svalbard gjelder fra og med våren 2021.

Se retningslinjene her

I retningslinjene for eksamen, henvises det til rammeverk for eksamen. Disse rammeverkene er fra og med våren 2021 ikke lenger gyldige. Informasjon om eksamen i disse fagene, finner du i våre retningslinjer

Rammeverk for elever
Fagnavn (NVB-koder) Rammeverk
Aktivitetslære IDR2002, IDR2003 Trukket tilbake.
Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Tverrfaglig eksamen BUA2004 Trukket tilbake.
Breddeidrett IDR3004, IDR3005, IDR3006 Trukket tilbake.
Design og arkitektur KDA2004, KDA2005, KDA2006 Trukket tilbake.
Geografi GEO1001 Trukket tilbake.
Historie HIS1002, HIS1003 Trukket tilbake.
Idrett og samfunn IDR2013 Trukket tilbake.
Kunst og visuelle virkemidler KDA2001, KDA2002, KDA2003 Trukket tilbake.
Mediesamfunnet MOK2001, MOK2002, MOK2003 Trukket tilbake.
Medieuttrykk MOK2005, MOK2006, MOK2007 Trukket tilbake.
Norsk muntlig (alle utdanningsprogram, samt påbygging til generell studiekompetanse) NOR1213, NOR1219, NOR1233 Trukket tilbake.
Religion REL1001 Trukket tilbake.
Samfunnsfag SAF1001 Trukket tilbake.
Toppidrett IDR3001, IDR3002, IDR3003 Trukket tilbake.
Treningsledelse IDR2014 Trukket tilbake.

 

Til toppen