Eksamen for elever

Her finner du informasjon om eksamen for elever i videregående skole i Troms og Finnmark. 

Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett.

Spørsmål om eksamen?

Elever må kontakte sin videregående skole ved spørsmål om eksamen.

Retningslinjer for eksamen i Utdanning vest

Retningslinjer og rammeverk som ble utarbeidet i Troms fylkeskommune gjelder inntil videre for Utdanning vest (Troms) i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Retningslinjer for eksamen i Utdanning vest (Troms)

Rammeverk for muntlig eksamen i Utdanning vest

Rammeverk for muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen for elever i tidligere Troms fylkeskommune gjelder inntil videre.

I retningslinjene for eksamen, henvises det til rammeverk for eksamen. De første rammeverkene er nå tilgjengelig her. Disse er gyldig fra og med våren 2018 og gjelder inntil videre.

Rammeverk for elever
Fagnavn (NVB-koder) Rammeverk
Aktivitetslære IDR2002, IDR2003 Last ned
Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Tverrfaglig eksamen BUA2004 Last ned
Breddeidrett IDR3004, IDR3005, IDR3006 Last ned
Design og arkitektur KDA2004, KDA2005, KDA2006 Last ned
Geografi GEO1001 Last ned
Historie HIS1002, HIS1003 Last ned
Idrett og samfunn IDR2013 Last ned
Kunst og visuelle virkemidler KDA2001, KDA2002, KDA2003 Last ned
Mediesamfunnet MOK2001, MOK2002, MOK2003 Last ned
Medieuttrykk MOK2005, MOK2006, MOK2007 Last ned
Norsk muntlig (alle utdanningsprogram, samt påbygging til generell studiekompetanse) NOR1213, NOR1219, NOR1233 Last ned
Religion REL1001 Last ned
Samfunnsfag SAF1001 Last ned
Toppidrett IDR3001, IDR3002, IDR3003 Last ned
Treningsledelse IDR2014 Last ned

 

Til toppen