Eksamen for elever

Her finner du informasjon om eksamen for elever i videregående skole i Troms og Finnmark. 

Hjelpemidler på eksamen

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

Spørsmål om eksamen?

Elever må kontakte sin videregående skole ved spørsmål om eksamen. 

Se oversikt over våre videregående skoler her

Retningslinjer for eksamen

Retningslinjer for eksamen i videregående opplæring i Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Svalbard gjelder fra og med våren 2021.

I retningslinjene for eksamen henvises det til rammeverk for eksamen. Disse rammeverkene er fra og med våren 2021 ikke lenger gyldige.

Se retningslinjene her

Trekkfag

Offentliggjøring av trekkfag skjer 48 timer før eksamen. Informasjon om dette gis av den enkelte skole.

Tilgjengelige nettressurser

I retningslinjene for eksamen, finnes det en liste over nettressurser som vil være tilgjengelig under eksamen.

Vær oppmerksom på følgende:
Om en nettside blir utilgjengelig under eksamen, vil dette ikke bli regnet som formell feil. Vår anbefaling er derfor at du laster ned på datamaskinen din, alt det du tror du vil trenge på eksamensdagen.

Åpent internett til eksamen ikke lenger tillatt

I 7 studieforberedende fag har privatister hatt tilgang til åpent internett. Inntil videre vil disse fagene nå ha begrenset tilgang slik det er for de fleste andre skriftlige eksamener.

Les mer om dette på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Klage på karakter

Som elev kan du klage på alle karakterer som skal påføres vitnemålet eller kompetansebeviset ditt. Les mer om klagemuligheter og finn skjema for å sende klage på denne siden

Til toppen