Dato, tid og sted for eksamen

Eksamen for privatister arrangeres to ganger i året, i periodene april–juni og november–desember.

Dato for eksamen

Datoer for sentralt gitt eksamen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider, mens datoer for lokalt gitt skriftlig eksamen publiseres på Vigo IKS' sider.

Dato for muntlig eksamen publiseres i Privatistportalen etter hvert som datoene fastsattes (etter oppmeldingsfristen). Du må være innlogget for å se dine planlagte eksamener.

Vær oppmerksom på at datoer for muntlig eksamen kan bli endret uten varsel helt fram til melding (SMS) sendes ut, cirka en måned før eksamen. Dersom det blir endringer etter dette, vil de berørte kandidatene bli varslet direkte. Derfor er det viktig at oppdatert e-postadresse og mobiltelefonnummer er registrert i profilen din i Privatistportalen.

Høsteksamen gjennomføres normalt i perioden 1. november til 16. desember. Våreksamen gjennomføres normalt i perioden 15. april til 15. juni. Ved behov kan eksamen gjennomføres utenom disse periodene.

Muntlig eksamen i fremmedspråk som det ikke gis undervisning i, gjennomføres kun om høsten.

Eksamenslokaler

Alle privatistskolene benytter egne eksamenslokaler.

De som er oppmeldt til eksamen på eksamenskontoret i Troms og Finnmark, kan få eksamen i lokaler angitt i listen under:

Sporadisk kan også andre lokaler være aktuelle. Veibeskrivelse vil i så fall bli gitt til de aktuelle kandidatene.

Bruk offentlig transport da det er begrenset eller ingen parkering ved lokalene i Tromsø.

Til toppen