Forbered deg til eksamen

Som privatist er du selv ansvarlig for å forberede deg til eksamen. Ta kontakt med skolen du skal ta eksamen på dersom du trenger informasjon om anbefalte lærebøker eller lærestoff i faget. 

Noen tips fra Utdanningsdirektoratet

Slik forbereder du deg i forkant av skriftlig eksamen:

Se video fra Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for eksamen

Retningslinjene gjelder for Troms og Finnmark fylkeskommune, samt Svalbard. De er oppdatert etter at nye læreplaner (LK20) ble innført høsten 2020. Dokumentet gjelder både for elever og for privatister.

I retningslinjene beskrives hvordan eksamen gjennomføres i praksis.

Les retningslinjer for eksamen her

Unntak: Kroppsøving og de fleste idrettsfag avviker fra dette. Se eksamensveiledningen nedenfor.

Spørsmål om retningslinjene kan rettes til eksamensskolen eller til eksamenskontoret. Spørsmål sendes til Utdanning vest (eksamenskontoret i Tromsø) om du skal ta eksamen i tidligere Troms fylkeskommune, eller til Utdanning øst (eksamenskontoret i Vadsø) om du skal ta eksamen i tidligere Finnmark fylkeskommune.

Send e-post til Utdanning vest

Send e-post til Utdanning øst

Læreverk

Som privatist må du selv velge hvilket læremateriell du skal bruke. En rekke digitale læreverk er fritt tilgjengelige på nettsidene til Nasjonal digital læringsarena.

Forberedelsesdag for skriftlig eksamen

Enkelte fag med skriftlig eksamen har forberedelsesdag dagen før eksamen (helg og helligdager ikke medregnet).

Noen fag har to forberedelsesdager

Disse er:

Fag med to forberedelsesdager
Fagkode Fagnavn Gjennomføringssystem
AUT2102 Automatisering Nytt system (EPS)
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftlig Nytt system (EPS)
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget PGS
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidat PGS
AUT4030 Automatiseringsfaget PGS

Utdanningsdirektoratet publiserer materiell til forberedelsen klokka 09:00 på den første forberedelsesdagen.

Alternativt kan du fra samme tidspunkt hente papirutgaven hos eksamensskolen. Dette gjelder ikke fag med ny læreplan som ikke trykkes og som derfor må lastes ned.

Last ned materiell til forberedelsen av eksamen fra https://kandidat.udir.no/forberedelsesdag

Skriftlig eksamen etter gammel læreplan og to-delt eksamen

Vi anbefaler deg å bruke vår dokumentmal når du skriver eksamensbesvarelsen på datamaskin i fag etter gammel læreplan og på del to i fag med todelt eksamen. Kontroller på forhånd at datamaskinen din har støtte for redigering av ODT-filer (Open Document Text). Malen må lastes ned før du møter opp til eksamen.

Last ned vår dokumentmal (ODT, 7 kB)

Skriftlig eksamen i fag med ny læreplan

Skriftlig eksamen i fag med ny læreplan (LK20) kan ikke leveres på papir.

Se informasjon om hjelpemidler ved skriftlig eksamen

Informasjon om og eksempel-oppgaver i utvalgte fremmedspråk. Passordet til eksempel-oppgavene, kan du få hos eksamensskolen eller hos eksamenskontoret i fylkeskommunen.

Les også om dette, samt krav til utstyr, på Utdanningsdirektoratets nettsider

Tidligere gitte skriftlige eksamensoppgaver

Sentralt gitt skriftlige oppgaver finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Oppgaver markert med hengelås er på grunn av beskyttelse av materiale med opphavsrett, passordbeskyttet. Kontakt i så fall eksamensskolen eller utdanningsetaten. Hvis du lurer på hvordan din eksamensbesvarelse ved sentralt gitt eksamen blir vurdert, kan du lese mer om dette på samme nettsted.

Eksamensoppgaver fra muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen publiseres ikke.

Rammeverk for fag i LK06 vil bli faset ut. Det vil ikke bli lagd rammeverk for fag i LK20. Informasjon om eksamen er beskrevet i Retningslinjer for eksamen.

Fordypningsemne og valgbare emner

I enkelte muntlige fag er det behov for å sende inn liste over fordypningsemne eller valg av emner eller særidrett. Det framgår av læreplanen i det enkelte fag om du skal velge lærestoff. For idrettsfag kan du sjekke tabellen lenger opp på siden.

Ett eksempel på dette er REL1001 Religion og etikk der kandidaten må oppgi en valgfri religion, to valgfrie konfesjoner og tre valgfrie filosofer. I den nye læreplanen (REL1003) stilles det ingen slike krav.

I REA3042 Geofag 1 (ny læreplan) er det ikke krav om å skrive en fordypningsoppgave slik som det var for REA3008 Geofag 1 (utgått læreplan).

De tidligere rammeverkene inneholdt slik informasjon. Men de er fjernet fra våre nettsider fordi disse har blitt oppfattet som en forskrift fastsatt med hjemmel i læreplaner og i forskrift til opplæringsloven. Lister over laboratorieøvelser for eksempel, fungerer som en innskrenking av læreplanen. Fylkeskommunen har ikke anledning til å endre læreplanmål på denne måten.

Frister for innsending av valgbare emner eller lignende

I fag der det skal sendes inn lister over valgbare emner eller lignende, er frist for innsending 15. oktober i høstsemesteret og 1. april for vårsemesteret. Lister som er innsendt etter fristen, vil kun bli tatt hånd om dersom kapasiteten tillater det.

For idrettsfag der det skal sendes inn særidrett(er) eller aktivitet(er) er det andre frister for innsending: 1. oktober i høstsemesteret (nytt høsten 2019) og 15. februar for vårsemesteret (nytt våren 2020).

Se eksamensveiledning for idrettsfag.

Hvor skal listen sendes?

Listen skal sendes til eksamensskolen.

Vi foretrekker at du bruker e-post og at lista er et vedlegg i PDF- eller Word-kompatibelt filformat. Navngi fila etter følgende mønster: fagkode + ditt navn for eksempel "REL1001_Jon Blund.pdf".

Til toppen