Fravær og avmelding

Det er mulig å be om og bli meldt av eksamen. Fravær på eksamen kan under gitte forutsetninger gi rett til utsatt eksamen.

Avmelding

Dersom du melder deg opp til feil fag eller du av andre grunner ønsker å melde deg av eksamen, vil du få refundert eksamensavgiften. Avmeldingen må skje før påmeldingsfristen løper ut.

Fravær med rett til utsatt eksamen 

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Dokumentasjon må sendes eksamensskolen senest én måned etter eksamen. Se forskriften her.

Privatister må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Dette følger av forskrift til opplæringsloven. Se forskriften her.

Til toppen