Fravær og avmelding

Det er mulig å be om og bli meldt av eksamen. Fravær på eksamen kan under gitte forutsetninger gi rett til utsatt eksamen.

Avmelding

Dersom du ønsker å melde deg av eksamen, kan du gjøre det ved å kontakte eksamensskolen. Skjer avmeldingen før påmeldingsfristen løper ut, vil du få refundert eksamensavgiften.

Fravær med rett til utsatt eksamen 

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Alt fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Frist for innsending av dokumentasjon av fravær

Dokumentasjon må sendes eksamensskolen senest én måned etter eksamen.

Les om retten til utsatt eksamen i forskrift til opplæringsloven.

Ansvar

Privatister må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Dette følger av forskrift til opplæringsloven. Se forskriften her.

Nye rutiner for utsatt eksamen

Fra og med våren 2022 praktiseres følgende rutiner: Ved fravær som er dokumentert innen fristen, vil eksamensavgiften refunderes til den som betalte eksamensavgiften.

Fortsatt er det slik at du selv må melde deg opp til utsatt eksamen påfølgende semester, men siden eksamensavgiften er refundert, må du betale ordinær eksamensavgift.

Til toppen