Gjennomføring av privatisteksamen

Finn ut hva som skjer på eksamensdagen på de ulike eksamenstypene. 

Husk gyldig legitimasjon

Du må ha med gyldig legitimasjon på eksamensdagen. 

Eksempel på gyldig legitimasjon er: 

 • Bankkort med bilde og fødselsnummer
 • Førerkort eller førerkort-app
 • Pass
 • Nasjonalt ID-kort
 • Gyldig elevkort med bilde

Skriftlig eksamen

For å være godt forberedt til eksamen er det viktig at du leser igjennom eksamensreglementet før du møter opp på eksamensdagen. 

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Kun tillatte hjelpemidler kan ligge på pulten når eksamen starter. Se hvilke hjelpemidler du kan ha med.
 • Når du har fått utdelt eksamensoppgaven, får du ikke forlate lokalet før kl. 10:00.
 • Må du på toalettet eller vil lufte deg, kontakter du en eksamensvakt som følger deg ut.
 • Ved skriftlig eksamen foretrekker vi at du leverer hele besvarelsen digitalt. Ved todelte eksamener leveres del 1 på papir.
 • Dersom du har behov for å skrive for hånd, kan du fortsatt gjøre dette ved eksamener i gamle læreplaner fra 2006–2019 (LK06).
 • Skriftlig eksamen etter nye læreplaner innført i 2020 (LK20) er heldigitale. Logg inn på kandidat-siden til Utdanningsdirektoratet.

Unntak som gjelder til og med våren 2024

Samtlige skriftlige eksamener i matematikk etter ny læreplan vil fortsatt være to-delt.

Les mer på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Fag med digital eksamensoppgave

For eksamener etter LK06 får skolene tilsendt papirutgaver i alle fagkoder de har påmeldte kandidater i, med unntak av

 • Psykologi 2 (SAM3038)
 • Medie- og informasjonskunnskap 2 (SAM3009)

Dette betyr at kandidater i disse to fagene må ta med egen datamaskin på eksamen.

Enkelte eksamener etter ny læreplan krever at du laster opp ei fil. Denne fila skal fortrinnsvis være ei PDF-fil. Les hvordan dette gjøres.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. Du må derfor beregne litt ventetid på eksamensdagen. 
 • Når du møter opp, vil du få vite når det er din tur.
 • I de fleste fag får du en kort forberedelsestid før eksamen starter. 
 • Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon kan brukes med åpent internett.
 • Håndskrevne notater fra forberedelsestiden kan du ta med disse inn på eksamen. Les mer om hjelpemidler til eksamen.

Eksamensveiledninger

Praktisk eksamen

 • På eksamensdagen møter du opp i god tid før eksamen starter. Mer om oppmøtetid og sted.
 • Alle eksamenskandidatene møter opp på samme tid. 

For alle eksamensformer

Last ned retningslinjer for eksamen

Hvor lenge varer eksamen?

Varigheten på skriftlig eksamen kan du se ved å gå inn på kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet og søke opp faget ditt. Alternativt kan du logge inn i Privatistportalen og se dine oppmeldinger der.

Besøk kandidatsiden til Utdanningsdirektoratet

Logg inn i Privatistportalen

Varigheten på ikke-skriftlig eksamen, kan du se i «Retningslinjer for eksamen». Varigheten som er angitt i Privatistportalen, gjelder for hele partiet og ikke for den enkelte kandidaten. Kontakt eksamensskolen dersom det er uklarheter.

Forbered deg til eksamen

Til toppen