Hjelpemidler på eksamen

Se hva du kan bruke av hjelpemidler på skriftlig, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen. Du har selv ansvar for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen. 

Velg eksamensform

Skriftlig eksamen

For sentralt gitte skriftlige eksamener, kan du søke opp tidligere gitte eksamensoppgaver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, der det på side 2 i oppgaveteksten vil framgå hvilke hjelpemidler som er tillatt for det bestemte faget.

Se tidligere sentralt gitte skriftlige eksamensoppgaver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet

På nettsidene til Vigo IKS finner du en oversikt over tillatte hjelpemidler på lokalt gitt skriftlig eksamen. Du må bestille passord og logge inn på nettsidene til Vigo IKS for å kunne laste ned oppgaver.

Se tidligere lokalt gitte skriftlige eksamensoppgaver på nettsidene til Vigo IKS

Egen datamaskin

For skriftlig eksamen i fag på Vg1 og Vg2 etter ny læreplan, er det påkrevd å bruke datamaskin. Uten datamaskin kan du ikke avlegge eksamen. I engelsk og i fremmedspråk må du også ha med hodetelefoner. Disse må tilkobles med kabel.

Les mer om skriftlig eksamen etter nye læreplaner på Utdanningsdirektoratets nettside

Privatister som tar eksamen etter gammel læreplan (LK06) kan også benytte datamaskin under skriftlig eksamen.

Les mer om gamle og nye læreplaner på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Du må selv medbringe bærbar PC eller Mac med lader og eventuelt hodetelefoner. Eksamensskolen kan ikke stille dette utstyret til rådighet for deg.

Hodetelefoner

Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt der det er uttrykkelig nevnt i oppgaven (eller forberedelsesdelen), eller hvor det er gjort vedtak om særskilt tilrettelegging som krever bruk av hodetelefoner under eksamen. Disse må tilkobles med kabel.

Ny eller gammel læreplan

I eksamensplanen på Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du se om faget har ny eller gammel læreplan. I Excel-arket i kolonne F står det enten «PGSA» (dette betyr gammel læreplan) eller «Nytt gjennomføringssystem» (dette betyr ny læreplan og du MÅ ha med egen datamaskin på eksamen).

Lenke til eksamensplanen

Unntak

For eksamener etter LK06 får skolene tilsendt papirutgaver i alle fagkoder de har påmeldte kandidater i, med unntak av

  • Psykologi 2
  • Medie- og informasjonskunnskap 2.

Dette betyr at kandidater i disse to fagene må ta med egen datamaskin på eksamen.

Krav til datautstyr

Les om tekniske krav til datautstyr på Utdanningsdirektoratets nettsider

Møt opp i god tid slik at eksamenstiden ikke går med til å løse oppkoblingsproblemer. Oppkobling til nasjonalt godkjente nettressurser skal skje via det trådløse nettverket som er i eksamenslokalet.

Det er ikke tillatt å koble seg opp via andre nett. Om du har mobilt bredbånd (for eksempel datatvilling) i maskinen din, bør du fjerne denne før du møter til eksamen. Aktivering av mobilt bredbånd regnes som forsøk på juks, selv om dette skjer ufrivillig/automatisk.

Todelt eksamen i matematikk

Til og med våren 2023, vil eksamen i matematikk etter ny læreplan igjen være todelt. Del én skrives for hånd og den vil være uten hjelpemidler.

Innlevering av del 2

Del 2 av besvarelsen kan leveres digitalt ved at hver enkelt kandidat laster den opp i PGSA eller at en av eksamensvaktene laster den opp på vegne av deg. Når du leverer del 2 digitalt, må du levere den som en fil. I matematikk kan du få dette til ved å legge skjermdumper fra regnearket eller Geogebra (for eksempel) inn i et tekstbehandlingsdokument. Da vil du også kunne ha kontroll med sidenummerering.

Les informasjon om todelt eksamen i matematikk på Udir.no

Digitale verktøy i matematikk

Vi anbefaler på det sterkeste at du også besøker nettsidene til Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) og leser om digitale ferdigheter og hvordan du arbeider med digitale verktøy.

Les om digitale ferdigheter i matematikk på Matematikksenterets nettsider

Utdanningsdirektoratet har laget en enkel veiledning i hvordan du kan bruke digitale verktøy (regneark, CAS og graftegner) under selve eksamen. Last ned veiledningen her (PDF, 505 kB).

Åpent internett i utvalgte fag

I en rekke fag skal privatisten ha tilgang til åpent internett.

Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt. I språkfag er det heller ikke tillat å bruke oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les om åpent internett og hvilke fag det gjelder på Utdanningsdirektoratets nettside.

Påloggingsside

Kandidatene skal benytte en egen påloggingsside på eksamensdagen. Kandidatnummer og -passord får du av eksamensvakta.

Gå til påloggingssiden

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Skoleeier skal også sikre at alle elever og privatister får tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene.

Les mer om nettbaserte hjelpemidler på skriftlig eksamen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Elever og privatister i Troms og Finnmark fylkeskommune skal på skriftlig eksamen ha tilgang til nettressurser som er angitt i oversikten til Vigo IKS.

Les om nettressurser som er tilgjengelig på skriftlig eksamen

Ikke tillatt utstyr

Før eksamen starter, kan du bli bedt om å underskrive en ærlighetserklæring der du gir samtykke til inspeksjon av datamaskin med innhold. Kommunikasjon og bruk av Internett er ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon og smartklokke osv. som må leveres inn før eksamen starter. De nettressursene som er listet opp på våre nettsider, har du likevel lov til å bruke.

Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

Bruk av egen datamaskin regnes ikke som hjelpemiddel, med unntak av i todelt eksamen som for eksempel matematikk, der det ikke er tillatt å bruke datamaskin under del 1.

Dokumentmal

Det er en fordel for oss om du vil bruke vår dokumentmal når du skriver eksamensbesvarelsen. Kontroller på forhånd at din datamaskin har støtte for redigering av ODT-filer (Open Document Text).

Last ned vår dokumentmal (ODT, 7 kB)

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Dette inkluderer også kommunikasjon. Vær oppmerksom på at skolen ikke tilbyr oppkobling til Internett. Det er kandidatens eget ansvar. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent Internett. Egne notater må gjøres for hånd og disse kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du kun bruke datamaskin når dette er læreplanmål.

Der flere privatister forbereder seg i samme rom, må de ikke forstyrre hverandre. Kun eksamenskandidater og -vakter har tilgang til forberedelsesrommet.

Du finner bestemmelser om dette i retningslinjene for eksamen

Praktisk eksamen

Hjelpemidler som er tillatt

I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Dette inkluderer også kommunikasjon. Vær oppmerksom på at skolen ikke tilbyr oppkobling til Internett. Det er kandidatens eget ansvar. Du kan bruke din egen PC, Mac, nettbrett eller telefon med åpent Internett. Egne notater må gjøres for hånd og disse kan du ta disse med deg inn til eksamen. Under eksamen kan du kun bruke datamaskin når dette er læreplanmål.

Der flere privatister forbereder seg i samme rom, må de ikke forstyrre hverandre. Kun eksamenskandidater og -vakter har tilgang til forberedelsesrommet.

Du finner bestemmelser om dette i retningslinjene for eksamen

Tre regelverk for bruk av hjelpemidler

Utdanningsdirektoratet har informert om bruk av hjelpemidler på sentralt gitt skriftlig eksamen på sine nettsider, mens VigoIKS har informasjon om hjelpemidler til lokalt gitt skriftlig eksamen på sine sider. I tillegg inneholder fylkeskommunens lokale retningslinjer for eksamen kapittel 5 bestemmelser om bruk av hjelpemidler.

Til toppen