Meld deg opp til privatisteksamen

Har du behov for å forbedre karakter i et fag eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen ved en av våre videregående skoler. 

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til privatisteksamen gjøres på Privatistportalen, som er åpen i to perioder:

  • 15.1. - 1.2. kl. 23:55 (våreksamen) 
  • 1.9. - 15.9. kl. 23:55 (høsteksamen).

Besøk Privatistportalen her

Oppmeldingen må være fullført innen fristen. Oppmelding etter fristen godtas ikke.

Ved tekniske problemer må du umiddelbart ta kontakt med fylkeskommunen for at vi skal ha mulighet til å hjelpe deg med oppmeldingen. Se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Vilkår for oppmelding

Når du melder deg opp til eksamen, må du godta vilkårene

Betaling

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2022 er fastsatt i statsbudsjettet:

  • Nytt fag: 1 217 kroner
  • Karakterforbedring: 2 435 kroner

Skal du ta privatisteksamen i et fag som krever flere eksamener, må du betale eksamensavgift per eksamen, for eksempel muntlig og skriftlig. Du betaler eksamensavgiften i Privatistportalen når du melder deg opp til eksamen.

Les om eksamensgebyr i statsbudsjettet

Betalingsfrist

Betalingsfristen er den samme som oppmeldingsfristen. Bruk Visa eller Mastercard. Innbetalt eksamensavgift refunderes normalt ikke.

Oppmeldinger som ikke er betalt, er ikke gyldige.

Kvittering

Du kan selv skrive ut kvittering for betalt eksamensavgift i Privatistportalen. Åpne dette PDF-dokumentet for å lese hvordan du gjør det (PDF, 103 kB).

Plikter og rettigheter som privatist

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole (med eksamensrett) på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. Vær også oppmerksom på at eksamensordningen for privatister, i mange fag, er forskjellig fra eksamensordningen for elever.

Les om eksamensordninger her

Som privatist må du selv sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen.

Legg spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen. Bestill kompetansebevis i god tid før oppmeldingsfristen til høyere utdanning.

Les om bestilling av kompetansebevis og vitnemål her

Fag du kan ta som privatist

Les om fag og fagkoder på denne siden.

Fag med eksamen kun i høstsemesteret

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i, finnes her (Udir.no)

Avmelding

Les om avmelding til privatisteksamen her

Læreplaner

Fra høsten 2020 ble det innført nye læreplaner for Vg1. Første eksamen etter ny læreplan var våren 2021. Fra høsten 2021 ble det innført nye læreplaner for Vg2. Første eksamen etter ny læreplan på Vg2 blir våren 2022.  Tilsvarende for læreplaner på Vg3, blir første eksamen våren 2023. Med unntak av matematikk, er eksamen etter ny læreplan heldigital (EPS-eksamen). Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

De fleste fag har en overgangsordning som gir mulighet til å avlegge eksamen etter gammel læreplan tre ganger etter innføringen av ny læreplan. Unntak er fremmedspråk som det ikke gis undervisning i. Se informasjon hos Udir.

Studiekompetanse

Det finnes ulike veier til generell eller spesiell studiekompetanse. 

Informasjon om studiekompetanse finner du på nettsidene til Samordna opptak og på nettsidene til utdanning.no.

Reglene for opptak til høyere utdanning er det Samordna opptak som forvalter. Spørsmål som har med opptak, poengberegning og så videre, må derfor rettes til dem.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som handler om eksamen generelt og som skal til fylkeskommunen, sendes til Utdanning vest om du skal ta eksamen i tidligere Troms fylkeskommune, og til Utdanning øst om du skal ta eksamen i tidligere Finnmark fylkeskommune.

E-postadressen til utdanning vest er eksamen-vest@tffk.no

E-postadressen til utdanning øst er saosteksamen@tffk.no

Sensitiv informasjon må ikke sendes med vanlig e-post. Bruk isteden eDialog.

Til toppen