Meld deg opp til privatisteksamen

Har du behov for å forbedre karakter i et fag eller ta eksamen i et fag du ikke har fra før? Da kan du melde deg opp som privatist og ta eksamen ved en av våre videregående skoler. 

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole (med eksamensrett) på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. Vær også oppmerksom på at eksamensordningen for privatister, i mange fag, er forskjellig fra eksamensordningen for elever.

Les om eksamensordninger

Som privatist må du selv sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen.

Legg spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen. Bestill kompetansebevis i god tid før oppmeldingsfristen til høyere utdanning.

Les om bestilling av kompetansebevis og vitnemål

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i Privatistportalen. Endringer skyldes oftest sykdom eller at vi ikke klarer å få tak i sensorer til det aktuelle eksamenspartiet. Dette er spesielt aktuelt så lenge covid 19-pandemien er aktiv. Slike endringer blir varslet via SMS til det mobilnummeret som du har registrert i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har korrekt registrering i profilen din.

Fag du kan ta som privatist

Fullstendig liste over fag finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider

Ikke alle fag kan tilbys i Troms og Finnmark fylkeskommune. Om du ved oppmelding ikke finner faget i Privatistportalen, må du kontakte skolen og høre om de kan hjelpe deg.

Skoler der du kan ta privatisteksamen

Fag med eksamen kun i høstsemesteret

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)

Læreplaner

Fra høsten 2020 ble det innført nye læreplaner for Vg1. Første eksamen etter ny læreplan var våren 2021. Fra høsten 2021 innføres nye læreplaner for Vg2. Første eksamen etter ny læreplan på Vg2 blir våren 2022. Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studiekompetanse

Det finnes ulike veier til generell eller spesiell studiekompetanse. 

Informasjon om studiekompetanse finner du på nettsidene til Samordna opptak og på nettsidene til utdanning.no.

Reglene for opptak til høyere utdanning er det Samordna opptak som forvalter. Spørsmål som har med opptak, poengberegning og så videre, må derfor rettes til dem.

Kontaktinformasjon

Spørsmål som handler om eksamen generelt og som skal til fylkeskommunen, sendes til Utdanning vest om du skal ta eksamen i tidligere Troms fylkeskommune, og til Utdanning øst om du skal ta eksamen i tidligere Finnmark fylkeskommune.

E-postadressen til utdanning vest er eksamen-vest@tffk.no

E-postadressen til utdanning øst er saosteksamen@tffk.no

Sensitiv informasjon må ikke sendes med vanlig e-post. Bruk isteden eDialog.

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til privatisteksamen gjøres på Privatistportalen, som er åpen i to perioder:

  • 15.1. - 1.2. kl. 23:55 (våreksamen) 
  • 1.9. - 15.9. kl. 23:55 (høsteksamen).

Besøk Privatistportalen her

Oppmelding etter fristen godtas ikke.

Vilkår for oppmelding

Når du melder deg opp til eksamen, må du godta vilkårene

Betaling

Eksamensgebyret (per eksamen) for 2022 er fastsatt i statsbudsjettet:

  • Nytt fag: 1 217 kroner
  • Karakterforbedring: 2 435 kroner

Les om eksamensgebyr i statsbudsjettet

Betalingsfrist

Betalingsfristen er den samme som oppmeldingsfristen. Bruk Visa eller Mastercard. Innbetalt eksamensavgift refunderes normalt ikke.

Oppmeldinger som ikke er betalt, er ikke gyldige.

Avmelding

Les om avmelding til privatisteksamen her.

Til toppen