Smitteverntiltak på eksamen

Privatisteksamen planlegges gjennomført som normalt. Smittevern vil bli ivaretatt i henhold til Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern.

Smitteverntiltak

Skolene vil følge Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for privatisteksamen. Dersom det blir utarbeidet lokale veiledere, vil disse bli publisert på denne nettsiden.

Kandidater som ikke skal møte på eksamen er følgende:

  • Kandidater med påvist smitte av covid-19
  • Kandidater som har symptomer som ligner symptomer på covid-19, også milde symptomer
  • Kandidater som er i karantene/isolasjon

Varsling av endringer

Smittesituasjonen er i stadig endring og ved en eventuell avlysning, eller endring av dato og tidspunkt for eksamen, vil hver enkelt kandidat bli varslet om dette på SMS eller e-post.

Kontaktinformasjon som blir benyttet til utsendelse av melding, er den til enhver tid registrerte i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har registrert korrekt mobilnummer og e-postadresse i profilen din.

Har du ikke fått varsling om endring skal du møte til eksamen som planlagt.

Fravær på eksamen på grunn av koronasymptomer

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Alt fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Utsatt eksamen

Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen første etterfølgende eksamen uten å betale eksamensavgiften på nytt. Deretter bortfaller denne retten.

Les hvordan dette håndteres i praksis i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Til toppen