Ta eksamen som privatist

Her finner du informasjon om privatisteksamen for studieforberedende fag og yrkesfag som gjelder i Troms og Finnmark fylkeskommune. Praksiskandidater og lærlinger benytter privatistordningen for å ta tverrfaglig skriftlig eksamen.

Fravær på eksamen på grunn av korona-symptomer

Dersom du har symptomer som kan tyde på at du er smittet av korona, eller du har vært i nærkontakt med en smittet person, skal du ikke møte på eksamen. Vi godtar ikke lenger egenmelding for dette forholdet. Alt sykefravær skal dokumenteres med legeerklæring. Dokumentert fravær gir deg rett til å gå opp til neste eksamen. Du slipper å betale eksamensavgift på nytt.

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole (med eksamensrett) på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. Vær også oppmerksom på at eksamensordningen for privatister, i mange fag, er forskjellig fra eksamensordningen for elever.

Hvorfor lese denne informasjonen?

Som privatist har du selv ansvaret som skolen har for elevene. Det betyr blant annet at du selv må sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen, slik at du kan avlegge rett eksamen til rett tid.

Du må med andre ord forholde deg til en mengde informasjon. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til at du ikke kan søke på opptak til høyere utdanning.

Legg derfor spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen og frist for bestilling av kompetansebevis. Manglende kompetansebevis eller vitnemål, kan føre til at dine studieplaner blir inntil ett år forsinket.

Oppmelding til privatisteksamen

Du melder deg selv opp til privatisteksamen i Privatistportalen https://privatist.inschool.visma.no/ som er åpen i to perioder:

  • 15.1. - 1.2. kl. 23:55 (våreksamen) 
  • 1.9. - 15.9. kl. 23:55 (høsteksamen).

Når du melder deg opp til eksamen må du godta vilkårene.

Les mer om oppmelding til privatisteksamen på vår nettside.

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i Privatistportalen. Endringer skyldes oftest sykdom eller at vi ikke klarer å få tak i sensorer til det aktuelle eksamenspartiet. Dette er spesielt aktuelt så lenge Covid 19-pandemien er aktiv. Slike endringer blir varslet per SMS til det mobilnummeret som du har registrert i Privatistportalen. Sjekk derfor at du har korrekt registrering i profilen din.

Hvilke fag kan jeg ta som privatist?

Liste over alle fagene som det er mulig å avlegge privatisteksamen i, har til nå vært publisert i privatistwebben. Fra og med høsten 2021 vil fagene som de ulike privatistskolene i Troms og Finnmark fylkeskommune tilbyr, vises samlet i Privatistportalen.

Fullstendig liste over fag finnes på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fag med eksamen kun i høstsemesteret

Muntlig eksamen i engelsk programfag og fremmedspråkene fransk, russisk, spansk og tysk tilbys hos de fleste skolene både høst og vår, mens i de øvrige språkfagene arrangeres det muntlig eksamen kun om høsten.

Se liste over fremmedspråk som du kan ta eksamen i her (Udir.no)
 

Spørsmål som handler om eksamen generelt og som skal til fylkeskommunen, sendes til eksamen-vest@tffk.no (tidligere Troms) eller saosteksamen@tffk.no (tidligere Finnmark). 

Sensitiv informasjon må ikke sendes med vanlig e-post. Bruk istedet eDialog.

Til toppen