Tilrettelegging av eksamen

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen, kan søke om å få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse i faget.

Etter §3-29 i Forskrift til opplæringslova, kan privatister søke om særskilt tilrettelegging av eksamen. Tilrettelegging etter denne paragrafen må ikke forveksles med bestemmelsene om bruk av hjelpemidler. 

Informasjon om hjelpemidler til eksamen finner du her

Dokumentasjon

Årsaken til at du søker om tilrettelegging må dokumenteres av en sakkyndig instans. Husk å oppgi hvilke fag søknaden gjelder for.

Dersom du mangler dokumentasjon, men forventer å ha den tilgjengelig før eksamen, kan du likevel søke. Søknaden vil da bli behandlet så snart du har ettersendt dokumentasjonen.

Du må søke på nytt for hver eksamens-termin. Om du har hatt tilrettelegging tidligere (som elev eller privatist), kan det lette saksbehandlingen om du informerer oss om dette.

Utdanningsdirektoratet har publisert noen presiseringer om særskilt tilrettelegging i enkelte på sine nettsider. Les om særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi her

Søknadsskjema

Søknaden opprettes i Privatistportalen, samme sted som der du melder deg opp til eksamen.

Alternativt kan du bruke «gammelmetoden»: Last ned søknadsskjemaet ved å åpne en skrivebeskyttet kopi som du lagrer på egen datamaskin. Deretter fyller du ut feltene på side 1 før du sender det til skolen. Alternativt kan du ta en utskrift av side 1 og så skrive inn dine opplysninger manuelt, før du sender søknaden.

Last ned søknadsskjemaet her 

Det utfylte skjemaet og en sakkyndig uttalelse, sendes til eksamensskolen.

Privatister som er oppmeldt på Eksamenskontoret i Troms og Finnmark og som skal avlegge eksamen i studieforberedende fag i Tromsø, må bruke eDialog. Gå til eDialog her.

Søknadsfrist

Søknaden må være oss i hende senest 15. september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen. I akutte tilfeller kan fristen fravikes. Dersom du har spørsmål om dette, ta kontakt med eksamensskolen.

Til toppen