Bruk av egen datamaskin under eksamen

Privatister som ønsker å benytte datamaskin under skriftlig eksamen, må selv medbringe bærbar PC eller Mac og minnepenn for utskrift eller opplasting i PGS*.

Eksamen etter ny læreplan

I skriftlig eksamen i engelsk og matematikk på Vg1 etter ny læreplan, er det påkrevet å bruke egen datamaskin. I engelsk må du ha med hodetelefoner. Disse kan IKKE være trådløse.

Krav til datautstyr

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside finner du informasjon om de tekniske kravene for å ta eksamen etter LK06 (PGS-eksamen) og eksamen etter LK20 i nytt eksamens- og prøvesystem (EPS). 

Ny påloggingsside

Fra og med høsten 2020 skal kandidatene logge på kandidat.udir.no på eksamensdagen. Kandidatnummer og -passord får du av eksamensvakta.

Ny kandidatpålogging. - Klikk for stort bildeNy påloggingsside.    

Nettressurser

Møt opp i god tid slik at eksamenstiden ikke går med til å løse oppkoblingsproblemer. Oppkobling til nasjonalt godkjente nettressurser skal skje via det trådløse nettverket som er i eksamenslokalet. 

Det er ikke tillatt å koble seg opp via andre nett. Om du har mobilt bredbånd (f.eks. datatvilling) i maskinen din, bør du fjerne denne før du møter til eksamen. Aktivering av mobilt bredbånd regnes som forsøk på juks, selv om dette skjer ufrivillig/automatisk.

Ikke tillatt

Før eksamen starter, kan du bli bedt om å underskrive en ærlighetserklæring der du gir samtykke til inspeksjon av datamaskin med innhold. Kommunikasjon og bruk av internett er ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon og smartklokke osv. som må leveres inn før eksamen starter. De nettressursene som listet opp på nettsiden hjelpemidler har du likevel lov til å bruke. 

Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

Bruk av egen datamaskin regnes ikke som hjelpemiddel, med unntak av i todelt eksamen som for eksempel matematikk, der det ikke er tillatt å bruke datamaskin under del 1.

Eksamen i matematikk

Fra og med våren 2015 er det innført krav om bruk av digitale verktøy under eksamen i matematikk. Les mer om dette på Matematikksenterets nettside og på vår egen nettside.

To-delt eksamen i matematikk (nytt høsten 2021)

Eksamen i matematikk etter ny læreplan var våren 2021 heldigital. Dette ble av svært mange opplevd som problematisk. Til og med våren 2023, vil derfor eksamen i matematikk etter ny læreplan igjen være to-delt, og del én skrives for hånd og den vil være uten hjelpemidler. Se informasjon fra Udir.

Dokumentmal

Det er en fordel for oss om du vil bruke vår dokumentmal (ODT, 7 kB) når du skriver eksamensbesvarelsen. Kontroller på forhånd at din datamaskin har støtte for redigering av ODT-filer (Open Document Text).

Nettbaserte hjelpemidler

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Se siden med informasjon om hjelpemidler.


PGS er et elektronisk datasystem for gjennomføring av nasjonale prøver og eksamener. Til privatister benytter vi kun opplasting av besvarelser.

Til toppen