Hjelpemidler til eksamen

Her finner du informasjon om hva du har lov til å ha med deg av hjelpemidler i forbindelse med privatisteksamen.

Utdanningsdirektoratet har informert om bruk av hjelpemidler på sentralt gitt skriftlig eksamen på sine nettsider. VigoIKS har informasjon om hjelpemidler til lokalt gitt skriftlig eksamen på sine sider. Fylkeskommunens lokale retningslinjer for eksamen kapittel 5 inneholder bestemmelser om bruk av hjelpemidler.

Nytt våren 2021

I forberedelsen til muntlige eksamener er alle hjelpemidler tillatt. Dette inkluderer også kommunikasjon. Vær oppmerksom på at skolen ikke tilbyr oppkobling til Internett. Det er kandidatens eget ansvar. Etter denne endringen er elever og privatister likestilte. 

Der flere privatister forbereder seg i samme rom, må de ikke forstyrre hverandre.

Nytt våren 2020

Høsten 2018 presiserte vi at notater med mer til muntlig eksamen, som var laget under forberedelsen, må legges bort under den uforberedte delen av eksamen. 

Denne bestemmelsen går vi nå bort fra da det ikke finnes noen hjemmel i eksamensreglementet som krever at kandidaten må legge vekk notatene.

Skriftlig eksamen

For sentralt gitte skriftlige eksamener, kan du søke opp tidligere gitte eksamensoppgaver på nettsidene til Utdanningsdirektoratet, der det på side 2 i oppgaveteksten, vil framgå hvilke hjelpemidler som er tillatt.

På nettsidene til Vigo IKS finner du en oversikt over tillatte hjelpemidler på lokalt gitt skriftlig eksamen. Du må bestille passord og logge inn på Vigo IKS for å kunne laste ned oppgaver.

Hodetelefoner/øreplugger er bare tillatt der det er uttrykkelig nevnt i oppgaven (eller forberedelsesdelen), eller hvor det er gjort vedtak om særskilt tilrettelegging som krever bruk av hodetelefoner under eksamen. Disse kan ikke være trådløse. Tilkobling via bluetooth er ikke tillatt.

Åpent Internett i utvalgte fag

I følgende fag vil Internett være åpent fra og med våren 2018:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Selv om kandidater har åpen tilgang til internett, gjelder fortsatt de generelle bestemmelsene for eksamen. Det vil si at verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon med andre er tillatt. I språkfag er det heller ikke tillat å bruke oversettelsesprogrammer. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside

Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Skoleeier skal også sikre at alle elever og privatister får tilgang til de samme nettbaserte hjelpemidlene. Se Utdanningsdirektoratets nettsider for mer informasjon.

Elever og privatister i Troms og Finnmark fylkeskommune skal på skriftlig eksamen ha tilgang til nettressurser som er angitt i oversikten til Vigo IKS og i tabellen under.

Lisensbaserte nettressurser på fylkesnivå
Nettressurs URL
Clarify (lisenspliktig) https://www.clarifylanguage.com/
Folk og forsvar (leksikon, ikke lisenspliktig) http://www.folkogforsvar.no/leksikon
Til toppen