Krav til bruk av digitale verktøy på skriftlig eksamen

Fra og med våren 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy i del 2 av eksamen i matematikk (gjelder LK06). Eksamen i skriftlige fag etter nye læreplaner (LK20) er heldigital.

Skriftlig eksamen i fag etter ny læreplan LK20

Eksamen etter nye læreplaner er heldigital, det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelse på papir. Du har selv ansvar for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen. På eksamensdagen må du ha med deg en datamaskin eller et nettbrett med tastatur for å kunne ta eksamen. 

Les mer om skriftlig eksamen etter nye læreplaner på Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

To-delt eksamen i matematikk (nytt høsten 2021)

Eksamen i matematikk etter ny læreplan var våren 2021 heldigital. Dette ble av svært mange opplevd som problematisk. Til og med våren 2023, vil derfor eksamen i matematikk etter ny læreplan igjen være to-delt, og del én skrives for hånd og den vil være uten hjelpemidler. Se informasjon fra Udir.

Skriftlig eksamen i matematikk etter LK06

I teoretisk matematikk og matematikk programfag er også timefordelingen mellom del 1 og del 2 av eksamen, endret. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside. Digitale ferdigheter i matematikk, handler også om å kunne skrive! Dette har Skrivesenteret publisert informasjon om på deres nettsider.

Del 2 av besvarelsen kan leveres digitalt ved at hver enkelt kandidat laster den opp i PGSA eller at en av eksamensvaktene laster den opp på vegne av deg. Når du leverer del 2 digitalt, må du levere den som ei fil. Dette kan du få til ved å legge skjermdumper fra regnearket eller Geogebra (for eksempel) inn i et tekstbehandlingsdokument. Da vil du også kunne ha kontroll med sidenummerering.

Utdanningsdirektoratet har laget en enkel veiledning (PDF, 505 kB) i hvordan du kan bruke digitale verktøy (regneark, CAS og graftegner) under selve eksamen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du også besøker nettsidene til Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) og leser om digitale ferdigheter og hvordan du arbeider med digitale verktøy.

Til toppen