Fagfornyelsen i kunnskapsløftet

Ved innføringen av Fagfornyelsen (LK20) har en rekke fag har fått ny læreplan fra og med høsten 2020. Det er mulig å avlegge privatisteksamen i flere av disse fagene fra og med våren 2021.

Ny læreplan i utvalgte fag

Vi anbefaler at de som ikke har fått opplæring etter de nye læreplanene (LK20) melder seg opp til privatisteksamen etter de gamle læreplanene (LK06). Kontakt din privatistskole for nærmere informasjon.

Heldigital skriftlig eksamen i engelsk og matematikk på Vg1

Skriftlig eksamen i engelsk og matematikk på Vg1 er blitt heldigital. Les mer om eksamen i de nye fagkodene på Utdanningsdirektoratets nettsider. Her finnes også eksempeloppgaver.

Fag med ny læreplan

Følgende eksamensfag fra studieforberedende utdanningsprogram har fått ny læreplan:

Nvb Eks. beskrivelse
ENG1007 Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
ENG1008 Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig
GEO1003 Geografi
IDR2018 Aktivitetslære 1
IDR3013 Toppidrett 1
IDR3016 Breddeidrett 1
KDA2007 Kunst og visuelle virkemidler 1
KDA2010 Design og arkitektur 1
MAT1019 Matematikk 1P
MAT1021 Matematikk 1T
MDD2002 Musikk, dans og drama
MDD3006 Bevegelse
MDD3007 Lytting
MOK2008 Mediesamfunnet 1
MOK2012 Medieuttrykk 1
NAT1007 Naturfag, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
SAK1001 Samfunnskunnskap

 

Følgende programfag fra yrkesfaglige utdanningsprogram har fått ny læreplan:

Nvb Eks. beskrivelse
BAT1005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon
BAT1006 Praktisk yrkesutøvelse
DTH1001 Produktutvikling og skapende prosesser
DTH1002 Materialer og teknikker
ELE1006 Elektroniske kretser og nettverk
ELE1007 Energi og styresystemer
FBI1001 Produktutvikling og produksjon
FBI1002 Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv
HSF1006 Helsefremmende arbeid
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling
HSF1008 Yrkesliv i helse- og oppvekstfag
IKM1001 Produksjon og historiefortelling
IKM1002 Teknologiforståelse
IKM1003 Konseptutvikling og programmering
NAB1005 Naturbasert produksjon og tjenesteyting
NAB1006 Naturbasert næringsaktivitet
RMF1006  Råvare, produksjon og kvalitet
RMF1007 Bransje og arbeidsliv
SSR1001 Forretningsdrift
SSR1002 Markedsføring og innovasjon
SSR1003 Kultur og samhandling

 

Følgende fellesfag fra yrkesfaglige utdanningsprogram har fått ny læreplan:

Nvb Eks. beskrivelse
ENG1009 Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram
ENG1010 Engelsk Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram, muntlig
MAT1111 Matematikk 1P-Y BA (bygg- og anleggsteknikk)
MAT1113 Matematikk 1P-Y EL (elektro og datateknologi)
MAT1115 Matematikk 1P-Y FD (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)
MAT1117 Matematikk 1P-Y HS (helse- og oppvekstfag)
MAT1119 Matematikk 1P-Y DT (handverk, design og produktutvikling)
MAT1121 Matematikk 1P-Y IM (informasjonsteknologi og medieproduksjon)
MAT1123 Matematikk 1P-Y NA (naturbruk)
MAT1125 Matematikk 1P-Y RM (restaurant- og matfag)
MAT1127 Matematikk 1P-Y SR (sal, service og reiseliv)
MAT1129 Matematikk 1P-Y TP (teknologi- og industrifag)
MAT1131 Matematikk 1T-Y BA (bygg- og anleggsteknikk)
MAT1133 Matematikk 1T-Y EL (elektro og datateknologi)
MAT1135 Matematikk 1T-Y FD (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)
MAT1137 Matematikk 1T-Y HS (helse- og oppvekstfag)
MAT1139 Matematikk 1T-Y DT (handverk, design og produktutvikling)
MAT1141 Matematikk 1T-Y IM (informasjonsteknologi og medieproduksjon)
MAT1143 Matematikk 1T-Y NA (naturbruk)
MAT1145 Matematikk 1T-Y RM (restaurant- og matfag)
MAT1147 Matematikk 1T-Y SR (sal, service og reiseliv)
MAT1149 Matematikk 1T-Y TP (teknologi- og industrifag)
NAT1008 Naturfag Vg1 BA (bygg- og anleggsteknikk)
NAT1009 Naturfag Vg1 EL (elektro og datateknologi)
NAT1010 Naturfag Vg1 FD (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign)
NAT1011 Naturfag Vg1 HS (helse- og oppvekstfag)
NAT1012 Naturfag Vg1 DT (handverk, design og produktutvikling)
NAT1013 Naturfag Vg1 IM (informasjonsteknologi og medieproduksjon)
NAT1014 Naturfag Vg1 NA (naturbruk)
NAT1015 Naturfag Vg1 RM (restaurant- og matfag)
NAT1016 Naturfag Vg1 SR (sal, service og reiseliv)
NAT1017 Naturfag Vg1 TP (teknologi- og industrifag)
Til toppen