Privatisteksamen i Utdanning øst (Finnmark)

Ønsker du å forbedre eller få karakterer i et fag som privatist? Her får du vite hvordan du melder deg opp til eksamen i fag som privatist i Utdanning øst (Finnmark).

Hvem kan søke?

Dersom du ikke er elev i et fag og ønsker samtidig å forbedre eller få karakterer i faget, eller vil ta praksiskandidateksamen i forkant av fag-/svennebrev, kan du ta faget som privatist.

Hva er privatisttilbudet?

Som privatist er du ansvarlig for egen opplæring. Du plikter å sette deg inn i læreplanene for fagene og forberede deg hensiktsmessig til eksamen. Se udir.no for forberedelser og veiledning. Ta kontakt med skolen som organiserer din eksamen for tips om læremidler.

Nye læreplaner

På grunn av fagfornyelsen innføres nye læreplaner i en rekke fag for Vg1 høsten 2020. Første eksamen etter ny læreplan er våren 2021.  Mer informasjon finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Privatister skal få mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan i de tre påfølgende eksamensperioder. For disse vil siste mulighet til å ta eksamen etter utgått læreplan være:

 • høsten 2021 for fag som skal bli avsluttet på Vg1
 • høsten 2022 for fag som skal bli avsluttet i grunnskolen og på Vg2
 • høsten 2023 for fag som skal bli avsluttet på Vg3

I fag med to eller flere eksamener kan ny og gammel fagkode kombineres når karakterer forbedres.

Hva koster det? 

For lærlinger er privatisteksamen gratis, for andre er kostnadene per eksamen fastsatt i statsbudsjettet slik:

 • kr. 1 186,- for fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter,
 • kr. 1 186,- for fag du ikke har bestått som elev eller privatist,
 • kr.  2 373,- for fag du har bestått tidligere som elev eller privatist og vil forbedre karakteren.

Dersom du trekker deg fra eksamen, får du ikke refundert kostnadene.

Avmelding

Dersom du har meldt deg opp til feil eksamen eller du av andre grunner ønsker å melde deg av eksamen vil du få refundert eksamensavgiften, dersom avmeldingen skjer før påmeldingsfristen løper ut.

Slik søker du

 • Meld deg opp og betal eksamensavgift i PrivatistWeb.no - velg Troms og Finnmark fylkeskommune.
 • Oppmeldingsperioden for våren er 15. januar - 1. februar, og for høsten 1. - 15. september.
 • Les nøye informasjonen på PrivatistWeb, før du melder deg opp. Hvis du er i tvil om du velger rett fag, se vilbli.no, ta kontakt med din tidligere skole eller fylkeskommunen.
 • Har du behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen, gi beskjed til din oppmeldingsskole innen 1. februar om våren eller 15. september om høsten. 

  Last ned søknadsskjemaet ved å åpne en skrivebeskyttet kopi som du lagrer på egen datamaskin. Deretter fyller du ut feltene på side 1 før du sender det til skolen. Alternativt kan du ta en utskrift av side 1 og så skrive inn dine opplysninger manuelt, før du sender søknaden.

  Det utfylte skjemaet og dokumentasjon fra sakkyndig person, sendes til eksamensskolen. Dersom du mangler dokumentasjon, men forventer å ha den tilgjengelig før eksamen, kan du likevel søke. Søknaden vil da bli behandlet så snart du har ettersendt dokumentasjonen.

Veien videre

Etter oppmelding får du tilsendt:

 • hvor og når du skal møte opp til eksamen - eksamen kan bli avholdt et annet sted enn ønsket skole
 • hvilke hjelpemidler som er tillatt
 • reglement og veiledning for eksaminander
 • og forskrift om klage over karakterer og prøvebedømmelse. 

Etter sensur av eksamen finner du karakteren din på PrivatistWeb. Ønsker du å føre nye fag på ditt vitnemål eller kompetansebevis, må du ta kontakt med din skole. 

Tidligere gitte eksamensoppgaver

Se oversikten her

Kontaktperson i Utdanning øst

Elisabeth Hagala
saosteksamen@tffk.no
Telefon: 78 96 30 41

Kontaktinformasjon til skolene

Her finner du en oversikt over alle våre skoler og deres nettsider. 
Kontaktinformasjon til den enkelte skole finnes på skolenes nettsider.

Til toppen