Rammeverk og eksamensveiledninger

Her finner du noen presiseringer om hvordan eksamen i enkelte fag gjennomføres.

Selv om rammeverkene gjelder muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det være verdt å studere dem før du tar skriftlig eksamen i det aktuelle faget. Rammeverk var tidligere omtalt som leselister.

I fag der det ikke er utarbeidet rammeverk, følger man bestemmelsene i Retningslinjer for eksamen.

For informasjon om frister, se overskriften Generelt om rammeverk under.

VIKTIG

Rammeverkene er laget før kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven ble oppdatert, sist sommer. Det betyr at alle henvisninger til en obligatorisk presentasjon på muntlig eksamen er feil. Etter sommerens revisjon, er det ikke lenger obligatorisk å ha en presentasjon under muntlige eksamener.

Kandidaten avgjør selv om han skal ha en presentasjon eller ikke. Dette må være avklart mellom privatisten og sensorene før han går inn til forberedelsen.

Rammeverk og eksamensveiledninger

Til toppen