Rammeverk og eksamensveiledninger

Her finner du noen presiseringer om hvordan eksamen i enkelte fag gjennomføres.

Selv om rammeverkene gjelder muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det være verdt å studere dem før du tar skriftlig eksamen i det aktuelle faget. Rammeverk var tidligere omtalt som leselister.

I fag der det ikke er utarbeidet rammeverk, følger man bestemmelsene i Retningslinjer for eksamen.

For informasjon om frister, se overskriften Generelt om rammeverk under.

Rammeverk for fag i LK06 vil bli faset ut. Etter hvert som nye fagplaner etter LK20 tas i bruk, vil vi vurdere framtiden for rammeverk til muntlig eksamen. Hvordan eksamen skal gjennomføres, er beskrevet i "Retningslinjer for eksamen".

VIKTIGE ENDRINGER

Rammeverkene er laget før kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven ble oppdatert, sist sommer. Det betyr at alle henvisninger til en obligatorisk presentasjon på muntlig eksamen er feil. Etter sommerens revisjon, er det ikke lenger obligatorisk å ha en presentasjon under muntlige eksamener.

Kandidaten avgjør selv om han skal ha en presentasjon eller ikke. Dette må være avklart mellom privatisten og sensorene før han går inn til forberedelsen.

Siden alle hjelpemidler er tillatt under forberedelsen, kan kandidatene også kommunisere med andre, såfremt de ikke forstyrrer andre som forbereder seg i samme rom.

På grunn av endringene i Forskrift til opplæringsloven og i lokale retningslinjer for eksamen, har vi vært nødt til å justere flere rammeverk nå i april. 

Til toppen