Ta eksamen som privatist

Her finner du informasjon om privatisteksamen for studieforberedende fag og yrkesfag. Informasjonen gjelder deg som skal avlegge eksamen i tidligere Troms fylkeskommune, i fortsettelsen omtalt som Utdanning vest. Praksiskandidater og lærlinger benytter privatistordningen for å ta tverrfaglig skriftlig eksamen.

Hva er en privatist?

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole (med eksamensrett) på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får du ikke standpunktkarakter i faget. Vær også oppmerksom på at eksamensordningen for privatister, i mange fag, er forskjellig fra eksamensordningen for elever.

Hvorfor lese denne informasjonen?

Som privatist har du selv ansvaret som skolen har for elevene. Det betyr blant annet at du selv må sørge for å overholde frister og for å sette deg inn i regelverket for eksamen, slik at du kan avlegge rett eksamen til rett tid.

Du må med andre ord forholde deg til en mengde informasjon. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til at du ikke kan søke på opptak til høyere utdanning.

Legg derfor spesielt merke til oppmeldingsfristen til privatisteksamen og frist for bestilling av kompetansebevis. Manglende kompetansebevis eller vitnemål, kan føre til at dine studieplaner blir inntil ett år forsinket.

Endring av eksamensdato

Datoen på muntlige eksamener kan bli endret etter at de er publisert i privatistwebben. Dette skyldes oftest sykdom eller at vi ikke klarer å få tak i sensorer til det aktuelle eksamenspartiet. Slike hendelser blir varslet per SMS. Husk derfor å sjekke at du har registrert korrekt mobilnummer i profilen din.

Hvilke fag kan jeg ta som privatist?

Se «Finn fag» under for informasjon om fag.

Ta eksamen som privatist

Her tilbys privatisteksamen

Følgende skoler tilbyr privatisteksamen i Troms og Finnmark fylkeskommune, Utdanning vest (tidligere Troms fylkeskommune):

 • Bardufoss videregående skole - Fag fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.
  bardufoss.vgs.eksamen@tffk.no
  Telefon: 77 78 93 09 eller 77 78 93 07
  Sentralbord: 77 78 93 00
 • Heggen videregående skole, Harstad - Fag fra studieforberedende utdanningsprogram.
  heggen.vgs@tffk.no
  Telefon: 77 78 71 00 (sentralbord)
 • Ishavsbyen videregående skole, Tromsø - Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram.
  (Tidligere Breivika Tromsø maritime videregående skole)
  ishavsbyen.vgs@tffk.no
  Telefon: 77 78 88 00 (sentralbord)
 • Nord-Troms videregående skole, Storslett - Fag fra både yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.
  nord-troms.vgs@tffk.no
  Telefon: 77 78 70 00 (sentralbord)
 • Stangnes Rå videregående skole, Harstad - Fag fra yrkesfaglige utdanningsprogram.
  stangnes.vgs@tffk.no
  Telefon: 77 78 72 00 (sentralbord)

Spørsmål som handler om eksamen generelt og som skal til fylkeskommunen, sendes til eksamen-vest@tffk.no. Sensitiv informasjon må ikke sendes med vanlig e-post. Bruk isteden eDialog.

Finner du ikke skolen du søker i listen over? Se komplett liste med kontaktinformasjon for alle skolene i fylket.

Til toppen