Rammeverk og eksamsensveiledninger

I denne seksjonen finner du noen presiseringer om hvordan eksamen i enkelte fag gjennomføres. Selv om rammeverkene gjelder muntlig og muntlig-praktisk eksamen, kan det være verdt å studere dem før du tar skriftlig eksamen i det aktuelle faget. Rammeverk var tidligere omtalt som leselister.

I fag der det ikke er utarbeidet rammeverk, følger man bestemmelsene i Retningslinjer for eksamen.

Frister

Se seksjonen "Generelt om rammeverk".

Rammeverk og eksamensveiledninger

Til toppen